Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

  • Home
  • RSS
  • Zonnepanelen: een actuele stand van zaken

Zonnepanelen: een actuele stand van zaken

17 augustus 2010

zonnepanelen-1_334.jpg (55 Kb)

Brand in gebouwen met zonnepanelen: de afgelopen dagen heeft hierover veel in de media gestaan. De berichtgeving van 16 augustus jl. is niet geheel juist. Het NIFV is inderdaad samen met en op initiatief van de NVBR bezig met het maken van een dossier "zonnepanelen”. Dit dossier is samengesteld uit diverse binnen- en buitenlandse documenten, die uit literatuuronderzoek zijn verzameld. Daarnaast is het dossier verrijkt met een lespakket die is opgesteld om bijscholing over dit onderwerp te kunnen doen.

Het dossier geeft zowel aan de docent van die bijscholing als aan andere belangstellenden nadere informatie over werking, toepassing, uitvoering en risico’s van zonnepanelen. De inhoud van het dossier is op dit moment nog niet gepubliceerd, omdat er nog een controleslag overheen moet plaatsvinden.

Volgende week (week 34) staat een gesprek gepland met de KEMA voor een inhoudelijk toets. Daarnaast zal er, via de vertegenwoordiging van de NVBR, bij het landelijk netwerk repressie van de NVBR een check worden gevraagd over de inhoud van het inzetprotocol.

naar boven