Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Achtergrondinformatie

Dit document betreft een herziening van de veelgebruikte NVBR-publicatie "Bluswater­voorziening en Bereikbaarheid" uit 2003.

De publicatie is samengesteld door de landelijke Projectgroep Bluswater, bestaande uit deskundigen uit relevante netwerken en vakgroepen uit het Netwerk Risicobeheersing, kerngroep Repressie (via district oost en district west) en de vakgroep OGS. Ook is de conceptversie voorgelegd aan externe partners: de Vewin (Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland) en het Verbond van Verzekeraars.

Opbouw document

De publicatie bestaat uit twee op zichzelf staande delen, te weten de ‘Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid' (deel A) en de ‘Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid' (deel B).

  • Deel A kan worden gebruikt bij het geven van specificaties voor bluswatervoorziening en bereikbaarheid bij vergunning- en adviesaanvragen. Daarnaast is de handreiking bruikbaar bij toezicht en handhaving in het kader van de activiteiten bouwen, gebruik en milieu.
  • Deel B (de ‘Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid') bevat de nodige informatie om per gemeente of per veiligheidsregio bluswaterbeleid op te kunnen stellen. Met deze handreiking kan worden afgewogen aan welke eisen de benodigde bluswatervoorziening voor een bepaald verzorgingsgebied moet voldoen, in relatie tot de specifieke risico's in dat gebied en de mogelijkheden van de repressieve organisatie.
naar boven