STH zoekt jou!

15 juli 2022

Bij vier van de vijf regionale standplaatsen in Nederland zoekt het specialisme Technische Hulpverlening (STH) nieuwe collega’s. Voor de rollen teamleider, reddingswerker en logistiek ondersteuner is er versterking nodig. Welke rol past er bij jou?

Per regio zijn in totaal circa 30 opgeleide STH-teamleden, zodat bij een alarmering altijd voldoende teamleden opgeroepen kunnen worden voor het formeren van één team. STH is een mooi specialisme om deel van uit te maken met een bewezen meerwaarde in het veld! Lijkt het jou wat of wil je meer weten? Kijk dan op de pagina Specialisme Technische Hulpverlening. Je kunt tot 8 augustus 2022 solliciteren.

Functiebeschrijving

Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd om van dit nieuwe landelijke specialisme een succes te maken? Kijk dan hieronder voor de beschrijvingen van de verschillende teamrollen, de benodigde competenties, kennis en vaardigheden. Op dit moment zijn we nog op zoek naar de volgende functies:

 • Regio Noord: één Teamleider STH
 • Regio Oost: drie Reddingswerkers STH
 • Regio West: twee Reddingswerkers STH en twee Logistiek ondersteuners
 • Regio Zuid: één Teamleider STH, twee Reddingswerkers STH en twee Logistiek Ondersteuners

Solliciteren

Wil je solliciteren? Dat kan tot en met 8 augustus door je beknopte motivatiebrief en cv naar secretariaatGBO-SO@brandweernederland.nl te sturen.

Houd er vast rekening mee dat wanneer je geselecteerd wordt op zaterdag 10 september de selectiedag plaatsvindt! Noteer deze datum dus met potlood alvast in je agenda.

Zie ook

Specialisme Technische Hulpverlening

Specialisme Technische Hulpverlening (STH)

Lees meer over Specialisme Technische Hulpverlening (STH)
10 juni 2022

Specialistische teams oefenen met instortingssituatie

Lees meer over Specialistische teams oefenen met instortingssituatie

Teamleider Specialisme Technische Hulpverlening

Als teamleider heb je de algemene leiding over het team Specialisme Technische Hulpverlening. Jij adviseert de plaatselijke collega’s en bent aanspreekpunt voor het CoPI. Mocht je nodig zijn bij het CoPI of andere overlegmomenten dan draag je je taak als teamleider over aan je plaatsvervanger. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten.

Als kwartiermaker ben je eerder ter plaatse dan het team. Hier leg je direct contact met de lokale operationele leiding. Op basis van een
taak- risicoanalyse bepaal jij of je het team kunt inzetten en zo ja, of het veilig genoeg is; of dat het veilig genoeg gemaakt kan worden.

Dit zijn je taken als teamleider

 • Je hebt de algehele leiding over het STH-team.
 • Je hebt de eindverantwoording over de voorbereidingen (kwartier maken en de inzet).
 • Waken over de eigen en andermans veiligheid is een verantwoordelijkheid van alle leden van het team. Als teamleider ben jij eindverantwoordelijk voor het team.
 • Het ter plaatse maken van een taak-risicoanalyse voor elke fase in de operatie; je stelt deze op samen met de plaatsvervangend teamleider.
 • Je bent aanspreekpunt, adviseur en vertegenwoordiger van het STH-team in het CoPI.
 • Je stelt het inzetplan/plan van aanpak en de evaluatie vast.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de eigen regio en coördinerende regio bij een inzet.
 • Je levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het specialisme.

Competenties

 • Taakgericht leiderschap
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Communicatie
 • Durf
 • Initiatief

Wat vragen we van je?

 • Het vermogen om boven partijen te staan. Je bent in staat complexe situaties continue op risico’s en veiligheid te beoordelen en hierop te besluiten om wel of niet tot actie over te gaan of deze te continueren.
 • Als teamleider opereer je zelfstandig maar onder de verantwoordelijkheid van de lokale hulpdiensten. Dit betekent dat je dienstbaar én tegelijkertijd sterk in je schoenen moet staan.
 • Overredingskracht en verantwoordelijkheid kunnen nemen zijn daarom eveneens twee belangrijke eisen voor deze taak.
 • Je hebt gedegen kennis van bouwkunde en technische constructies van objecten (het lezen van gebouwen) en je kunt deze constructies beoordelen op veiligheid. Je hebt daarnaast kennis van het materieel bij spoorwegen (weten wat materiaal doet, compartimenten, constructies metaal enzovoorts).
 • Je toont leiderschap maar je bent ook een teamplayer: je staat open voor de meningen van anderen.
 • Jouw leiderschap is gericht op samenwerking en gaat uit van de zelfstandigheid van je mensen.
 • Je hebt overtuigingskracht zonder de verschillende belangen uit het oog te verliezen.
 • Je kunt omgaan met teleurstellingen.
 • Je voldoet aan de eis om binnen 15 minuten na alarmering uit te rukken naar het plaats incident.

Niveau

Minimaal aangesteld en operationeel actief als Officier van Dienst Brandweer


Reddingswerker Specialisme Technische Hulpverlening

Samen met je vier collega-reddingwerkers ben jij degene die het ingestorte gebouw ingaat of in een ongelofelijke ravage van metaal je weg vindt. Je weet hoe je omgaat met het materieel dat tot je beschikking staat en bij inzet hiervan het effect op de constructie.
Samen ga je stap voor stap –in nauw overleg– constructies maken om zo veilig mogelijk slachtoffers te zoeken, bij hen te komen en hen veilig te bevrijden uit hun benarde posities.
Dit vergt veel van je: vaardigheden om samen te werken onder moeilijke omstandigheden. En waar je, moeizaam manoeuvrerend, kleine resultaten boekt. Je hebt het uithoudingsvermogen om in een moeilijke onoverzichtelijke werkomgeving de juiste stappen te zetten. Ook heb je specialistisch inzicht van constructies en kennis van techniek om met technisch en soms ook zwaar materieel te werken.

Competenties

 • Samenwerken
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Communicatie
 • Durf
 • Initiatief

Wat vragen we van je?

 • Je hebt kennis van technische- en stutconstructies.
 • Je hebt technisch inzicht, en de kennis en vaardigheden om met het in te zetten materieel te werken en optimaal in te zetten.
 • Je bent creatief in het bedenken van passende oplossingen.
 • Je bewaakt niet alleen je eigen veiligheid maar ook die van je collega’s.
 • Je weet dat je onderdeel bent van een team, kunnen samenwerken is daarom een belangrijke eis.
 • Je kunt zelfstandig werken zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.
 • Je kunt omgaan met teleurstellingen en hebt oog voor de verschillende bevoegdheden in het team.
 • Je hebt een sterk (mentaal / fysiek) uithoudingsvermogen.
 • Je voldoet aan de eis om binnen 30 minuten uit te kunnen rukken vanaf de STH-standplaats.

Niveau

Minimaal aangesteld en operationeel actief als manschap. Diploma Brandweerchauffeur (zwaar) verdient de voorkeur.


Logistiek ondersteuner Specialisme Technische Hulpverlening

Je bent onderdeel van het specialistische team Technische Hulpverlening. Samen met je collega logistiek ondersteuner verzorg en ondersteun je het team. Je weet wat nodig is en brengt dat ter plaatse. Je onderhoudt de contacten met de teamleden. Je hebt overzicht over het in te zetten materieel en draagt zorg voor de inzetbaarheid ervan.

Samen met je collega logistiek ondersteuner en de vijf reddingswerkers ben je verantwoordelijk voor het ter plaatse brengen van de uitrusting: van kazerne tot inzetlocatie. Je beheert
de uitrusting, controleert de gereedschappen en middelen en controleert of deze veilig en juist functioneren. Je houdt bij welke gereedschappen en middelen aan de reddingswerkers worden uitgegeven. Je draagt bij aan het inzetplan.

Na de inzet bepak je de container, stel je het verbruik op en verwerk je de storingsregistratie. Op de kazerne draag je de uitrusting weer over aan de beheerder. Je geeft aan welke middelen zijn ingezet en wat de staat van deze gebruikte middelen en gereedschappen is.

Competenties

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Inlevend vermogen
 • Stressbestendigheid
 • Communicatie
 • Plannen en organiseren
 • Initiatief

Wat vragen we van je?

 • Je hebt het technisch inzicht, de vaardigheden en het plezier om zorgvuldig en accuraat met de gereedschappen om te gaan, deze in bedrijf te stellen en te onderhouden.
 • Je hebt inzicht en kennis van de mogelijkheden van de in te zetten middelen en gereedschappen.
 • Je presteert goed onder druk.
 • Je kunt goed samenwerken en hebt oog voor de verschillende taken in het team.
 • Je schat in hoe de uitrusting geplaatst moet worden om de inzet te ondersteunen.
 • Je assisteert de chauffeur van het haakarmvoertuig tijdens het transport en bij de plaatsing van de container.
 • Je bent service-gericht en kunt goed inschatten wat nodig is om de inzet te continueren.
 • Je waakt over je eigen en andermans veiligheid.
 • Je kunt omgaan met teleurstellingen en hebt oog voor de verschillende bevoegdheden van het team.
 • Je voldoet aan de eis om binnen 30 minuten uit te kunnen rukken vanaf de STH-standplaats.

Niveau

Minimaal aangesteld en operationeel actief als manschap. Diploma Brandweerchauffeur (zwaar) verdient de voorkeur.

Stel een vraag