De brandweerdoctrine

Zware rookontwikkeling met een ongewoon geelbruine kleur. Dat is wat de brandweerploeg ziet als ze aankomen bij de scheepswerf in De Punt. Twee teams van twee man gaan de loods in voor een verkenning. De situatie binnen is totaal anders dan verwacht. De brandweermannen hebben zicht in de hele loods. Een van de mannen moet een eindje teruglopen naar de ingang omdat een slang is blijven haken. Op dat moment vindt met een enorme explosieve kracht de verbranding van de rookgassen plaats.

Op 9 mei 2008 kwamen drie brandweercollega’s om het leven. Dit incident vormde de aanleiding om op een andere manier om te gaan met brandbestrijding. Het was de aanleiding om te starten met de ontwikkeling van een brandweerdoctrine. Daarin zijn onder andere meer opties dan tot nog toe gebruikelijk was voor veilige en effectieve inzettactieken voor brandbestrijding opgenomen. Een team bestaande uit lectoren Brandweerkunde en Brandpreventie van de Brandweeracademie en vertegenwoordigers van Brandweer Nederland zijn samen met mensen uit het veld hiermee aan de slag gegaan.

De brandweerdoctrine beschrijft hoe de brandweer het meest veilig en effectief kan optreden. Het is geen voorschrift of procedure, maar biedt kennis en inzicht.

Het kwadrantenmodel

Ten tijde van het incident in De Punt behoorden twee inzettactieken tot de standaard: de offensieve binneninzet en de defensieve buiteninzet. Om veiliger op te treden, hebben wij het kwadrantenmodel ontwikkeld. Dit kwadrantenmodel was het onderdeel van de Brandweerdoctrine dat als eerste gereed is gekomen. Met dit model heeft de bevelvoerder de keuze uit vier inzettactieken.

  • Offensieve binneninzet
  • Defensieve binneninzet
  • Offensieve buiteninzet
  • Defensieve buiteninzet

Dit is beschreven in het document: Kwadrantenmodel gebouwbrandbestrijding. Dit document is opgenomen en geactualiseerd in de Doctrine Brandbestrijding en komt met het vaststellen van het nieuwe werkdocument te vervallen.

Het kwadrantenmodel
Gebouwkenmerken

In ontwikkeling

Iedere brand is anders en vraagt om een andere inzettactiek. Veel collega’s hebben meegedacht en meegewerkt en er is veel onderzocht, ontwikkeld en geïnnoveerd. Maar het is nog niet klaar. De ontwikkeling van het kwadrantenmodel en het toepassen van nieuwe blustechnieken was een eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe brandweerdoctrine.

Doctrine Brandveiligheid

Op dit moment is het werkdocument Doctrine Brandveiligheid in concept gereed. Deze bestaat uit twee documenten:

  • Het eerste document is de basis voor brandveiligheid, deze gaat vooral in op brandpreventie.
  • Het tweede document (gereed voor besluitvorming) is de Doctrine Brandbestrijding.

In de Doctrine Brandbestrijding worden de uitgangspunten (strategische doctrine), de verschillende modellen (tactische doctrine) en een aantal operationele werkwijzen (operationele doctrine) behandeld. De basisprincipes van brandbestrijding zijn onderdeel van de operationele doctrine. Het kwadratenmodel, de sturingsdriehoek en het kenmerkenschema zijn onderdelen van de tactische doctrine. Naar verwachting is de doctrine Brandveiligheid in de eerste helft van 2022 beschikbaar.

We gaan door met innoveren, onderzoeken en vooral ook kennis delen binnen en buiten de brandweer. Allemaal met het zelfde doel: een veiliger en efficiënter optreden.

Meer informatie over de brandweerdoctrine kun je opvragen via communicatie@brandweernederland.nl

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box