De brandweerdoctrine

Zware rookontwikkeling met een ongewoon geelbruine kleur. Dat is wat de brandweerploeg ziet als ze aankomen bij de scheepswerf in De Punt. Twee teams van twee man gaan de loods in voor een verkenning. De situatie binnen is totaal anders dan verwacht. De brandweermannen hebben zicht in de hele loods. Een van de mannen moet een eindje teruglopen naar de ingang omdat een slang is blijven haken. Op dat moment vindt met een enorme explosieve kracht de verbranding van de rookgassen plaats.

Op 9 mei 2008 kwamen drie brandweercollega’s om het leven. Dit incident vormde de aanleiding om op een andere manier om te gaan met brandbestrijding.

Het kwadrantenmodel

Ten tijde van het incident in De Punt behoorden twee inzettactieken tot de standaard: de offensieve binneninzet en de defensieve buiteninzet. Om veiliger op te treden, hebben wij het kwadrantenmodel ontwikkeld. Met dit model heeft de bevelvoerder de keuze uit vier inzettactieken.

  • Offensieve binneninzet
  • Defensieve binneninzet
  • Offensieve buiteninzet
  • Defensieve buiteninzet

De brandweerdoctrine beschrijft hoe de brandweer het meest veilig en effectief kan optreden. Het is geen voorschrift of procedure, maar biedt kennis en inzicht.

Het kwadrantenmodel
Gebouwkenmerken

Kennis delen

Iedere brand is anders en vraagt om een andere inzettactiek. Veel collega’s hebben meegedacht en meegewerkt en er is veel onderzocht, ontwikkeld en geïnnoveerd. Maar het is nog niet klaar. De ontwikkeling van het kwadrantenmodel en het toepassen van nieuwe blustechnieken was een eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe brandweerdoctrine.

We gaan door met innoveren, onderzoeken en vooral ook kennis delen binnen en buiten de brandweer. Allemaal met het zelfde doel: een veiliger en efficiënter optreden.

Vertel jij het eerlijke verhaal?

Er is de laatste jaren veel veranderd qua regelgeving. Kortgezegd komt het erop neer dat de regelgeving voor bedrijven steeds meer verschuift van brandveiligheid naar vluchtveiligheid. Bij het ontwerp (compartimentering) en de bouw (gebruik materialen) van panden is al bepaald wat er verloren mag gaan. De eigenaar is zich daar vaak niet van bewust.

Inzicht

Als brandweer zien we in een gebouw het verloop van brand voor ons, zelfs als het niet brandt. Lopend door een pand kunnen wij inschatten wat de afloop zal zijn van een eventuele brand in dat gebouw. Dat inzicht is een fantastische basis om in een vroeg stadium met een gebouweigenaar in gesprek te gaan over de risico’s. We kunnen daarbij bovendien aangeven wat de brandweer wel en niet kan uitrichten bij een brand en wat een eigenaar zelf kan doen. Is de door ons geschetste afloop ook zijn verwachting en past dit bij zijn bedrijfsbelangen? En zo niet, wat is er dan te doen? Daarvoor zullen we het eerlijke verhaal moeten vertellen maar ook naar het verhaal van een gebouweigenaar moeten luisteren. Wat zijn zijn belangen? Waar komen onze verhalen bij elkaar?

Video het eerlijke verhaal

Peter Entius, lid van het procesteam Brandweerdoctrine, neemt je in deze video mee op zoek naar het eerlijke verhaal van zowel de brandweer als de gebouweigenaren.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box