Kruis van Verdienste voor Barry Douma

24 november 2022

Donderdag 10 november 2022 ontving Barry Douma, brandweer Amsterdam-Amstelland, het zilveren Kruis van Verdienste. Deze staatsonderscheiding wordt uitgereikt als ‘waardering voor een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de brandweer in het Koninkrijk.’

Barry ontving het Kruis van Verdienste uit handen van Tijs van Lieshout, voorzitter Brandweer Nederland, vanwege zijn belangenbehartiging op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Vanuit zijn groot gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit heeft Barry in 2005 de landelijke Belangenverenging Brandweer (BVB) mee opgericht. Als voorzitter van de BVB heeft hij veel bereikt op het gebied van arbeidsvoorwaarderegelingen voor het brandweerpersoneel. Daarbij heeft hij zoveel mogelijk gehandeld volgens gezamenlijke belangen van de brandweerorganisatie en de individuele brandweermensen.

Arbeidsveiligheid

Ook heeft Barry zich ingezet voor de arbeidsveiligheid van brandweerpersoneel. Hij werkte mee aan vele (landelijke) protocollen voor arbeidshygiëne zodat de brandweer schoner en veiliger kan werken. Barry ontvangt deze onderscheiding dan ook als blijk van waardering voor zijn inzet, kennis en kunde.

Zie ook

Toegekende Kruizen van Verdiensten Brandweer

Lees meer over Toegekende Kruizen van Verdiensten Brandweer
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box