Brandweer Nederland

Landelijke vakraden

De vakraden besluiten over de aanpak van landelijke samenwerking op vraagstukken en sturen landelijke projecten en programma’s aan.

Landelijke vakraden

Landelijke netwerken

De landelijke netwerken hebben een belangrijke rol in de kennisontwikkeling van medewerkers en hebben een sociale functie voor de versterking van professionaliteit in de regio’s.

Landelijke netwerken

RCDV

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt.

Lees verder over de RCDV
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box