Disclaimer

Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio besteden de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website en doen al het nodige om Brandweernederland.nl te beveiligen.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hard copy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio..

Verwijzing andere websites

Brandweernederland.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van Brandweernederland.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van brandweer.nl. Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio geven geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Overig

Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio mogen de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van Brandweernederland.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Brandweer Nederland en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box