Brandweeronderscheidingen

"Een klein onderwerp met grote impact"

Brandweermensen zetten zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week met hart en ziel in voor de samenleving. Dat geldt voor zowel vrijwilligers als beroeps, koude en warme functies. Als blijk van waardering en erkenning verstrekt Brandweer Nederland verschillende onderscheidingen.

Sinds 2020 wordt de dienstverlening voor de brandweeronderscheidingen van Brandweer Nederland verzorgd door het Facilitair Dienstencentrum (FDC) van het IFV in Zoetermeer. Zij verzorgen reeds de uniform- en kazernekleding voor de brandweer en de andere operationele diensten van Nederland. Ook de kruizen voor bijzondere verdiensten kunnen aangevraagd worden via het kledingteam van het FDC.

Trouwe langdurige brandweerdienst

De brandweer kent een onderscheiding voor trouwe langdurige brandweerdienst. De onderscheiding bestaat uit een medaille, baton en oorkonde die te samen worden toegekend. Voor deze medailles geldt dat elke regio daar haar eigen administratie over voert en op basis daarvan opgeeft voor wie zij welke medailles wil bestellen.

12,5 jaar

12½ jaar

Prijs: € 36,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • bronzen brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
20 jaar

20 jaar

Prijs: € 40,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • bronzen brandweerkruis
  met kroon
 • uniformbaton
 • oorkonde
25 jaar

25 jaar

Prijs: € 42,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verzilverd brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
30 jaar

30 jaar

Prijs: € 44,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
35 jaar

35 jaar

Prijs: € 49,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met kroon
 • uniformbaton
 • oorkonde
40 jaar

40 jaar

Prijs: € 84,75 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde
45 jaar

45 jaar

Prijs: € 114,75*

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde
50 jaar

50 jaar

Prijs: € 119,75*

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde

Mini Brandweeronderscheidingen

Mini brandweeronderscheidingen

Prijzen*

12,5 jaar € 43,80
20 jaar € 45,80
25 jaar € 48,00
30 jaar € 48,00
35 jaar € 54,00
40 jaar € 88,00

* Deze bedragen zijn exclusief BTW

 

Jubilea en festiviteiten

Voor gebruik bij functionele jubilea, bijzondere gebeurtenissen en festiviteiten zijn er de medaille Brandweer Nederland (35 mm) en de (leg-)penning Brandweer Nederland (50 mm). Deze algemene waarderingsmiddelen kunnen we voor u persoonlijk maken door het graveren van een passende (korte) tekst op de achterzijde. Deze wordt vooral bij het afscheid van mensen uitgereikt. Er is bij deze medaille en penning geen oorkonde beschikbaar.

Bij een afscheid van een brandweermedewerker kunnen we een afscheidsoorkonde uitreiken.

Tot slot kan de regio bepalen om een coin uit te reiken, met op ene zijde een ontwerp van de regio en andere kant Brandweer Nederland. Deze is uit te reiken aan eigen personeel, bijvoorbeeld bij het afleggen eed en belofte.

Voor deze verschillende decoratiemiddelen geldt dat de keuze en afweging wordt gemaakt door de regio.

Medaille 35 mm

Medaille,
Ø 35 mm

Prijs: € 29,75 *

Tekst graveren (optie):
€ 24,00

Penning,
Ø 50 mm

Prijs: € 28,75 *

Tekst graveren (optie):
€ 24,00

Oorkonde

behorende bij afscheid

Prijs: € 12,50 *

Waardering voor bijzondere verdiensten

Het Brandweerkruis wordt verleend voor verdiensten voor het brandweerwezen in het Koninkrijk der Nederlanden. Wat onder ´verdiensten´ wordt verstaan is dat iemand:

 1. verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan het brandweerwezen van hem mocht verwachten;
 2. op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij het brandweerwezen in belangrijke mate is gebaat;
 3. een uitzonderlijke prestatie ten behoeve van het brandweerwezen heeft verricht;
 4. zich in onvermijdbaar risicovolle situaties moedig en beleidvol heeft gedragen;

het Brandweerkruis kan worden toegekend in drie gradaties: brons, zilver en goud.

Voor de aanvraag dient een schriftelijke onderbouwing te worden opgesteld waarom en waarvoor de betreffende collega in aanmerking komt voor een onderscheiding. Deze voordracht gebeurt door één of meer betrokken collega’s/leidinggevenden. De voordracht wordt besproken door het bestuur van de stichting Waardering en Erkenning Brandweer. Het bestuur stelt hier een advies over op gericht aan de voorzitter van Brandweer Nederland. Bij een positief advies zal bij de commandant van de regio waar de collega in dienst is, worden nagegaan of hij de toekenning deelt. Indien het de commandant betreft die is voorgedragen, zal dit worden getoetst bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Uitreiking van het zilveren of gouden brandweerkruis gebeurt op een daarvoor passende gelegenheid, bijvoorbeeld het Brandweerevent.

Herinneringsmedaille en baton jeugdbrandweer

Jeugdbrandweer Nederland kent een onderscheiding voor trouwe langdurige dienst. De onderscheiding bestaat uit een medaille, een baton en een versiersel (LET OP: met versierselen wordt bedoeld ´de pin die op het lint van de medaille wordt bevestigd´). Voor deze onderscheidingen geldt dat elke regio daar haar eigen administratie over voert en op basis daarvan opgeeft voor wie zij welke medailles wil bestellen.

Jaartekens bij medaille jeugdbrandweer

 • Voor jeugdleiders, juryleden en bestuursleden van JBNL kan de langdurige betrokkenheid bij de jeugdbrandweer worden uitgedrukt door middel van een jaarteken op de baton en op de medaille.
 • Er zijn onderscheidingstekens voor 12½, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 jaar betrokkenheid bij de jeugdbrandweer.
 • In het tellen van de dienstjaren voor betrokkenheid bij de jeugdbrandweer, tellen de jaren van het jeugdlidmaatschap mee.
 • De periode van betrokkenheid mag onderbroken zijn, in dat geval worden de verschillende periodes bij elkaar opgeteld.
 • De baton komt in plaats van de voorgaande baton, deze worden dus niet gezamenlijk gedragen.
 • De losse markering die bij de baton wordt geleverd, wordt op het lint van de medaille bevestigd en vervangt de voorgaande markering.
Baton voor Omschrijving Prijs (excl. BTW)
12½ jaar Baton met stip en losse stip t.b.v. de medaille €12,50
20 jaar Baton met bronzen ster en losse bronzen ster t.b.v. de medaille €12,50
25 jaar Baton met verzilverde ster en losse verzilverde ster t.b.v. de medaille €14,50
30 jaar Baton met vergulde ster en losse vergulde ster t.b.v. de medaille €16,50
35 jaar Baton met twee vergulde sterren en twee losse vergulde sterren t.b.v. de medaille €16,50
40 jaar Baton met vergulde kroon en losse vergulde kroon t.b.v. de medaille €16,50
45 jaar Baton met vergulde kroon met drie saffiertjes en losse vergulde kroon met drie saffiertjes t.b.v. de medaille Prijs en levering op aanvraag
50 jaar Baton met vergulde kroon met drie robijntjes en losse vergulde kroon met drie robijntjes t.b.v. de medaille Prijs en levering op aanvraag

Draagvoorschrift

Het draagvoorschrift geeft in tekst en beeld aan hoe het brandweeruniform en de onderdelen van het brandweeruniform moeten worden gedragen. Het is gebaseerd op het kledingpakket van de brandweer dat de Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft vastgesteld. Het algemene uitgangspunt is eenheid van tenue. Dit betekent dat allen, op gelijke wijze, hetzelfde tenue dragen.

Toegestane onderscheidingen en/of eretekens

 • Koninklijke of ministeriele onderscheidingen, ook terug te vinden op lintjes.nl/overigeonderscheidingen/draagvolgorde. Hierbij geldt een aangegeven draagvolgorde, de onderscheiding met het laagste rangnummer wordt gedragen bij het hart.
 • Het brandweerduikinsigne, dit mag alleen gedragen worden door actieve, gediplomeerde brandweerduikers / -instructeurs.
 • Diverse batons, waaronder:
  • De baton van het Carnegie Heldenfonds;
  • De vrijwilligersbaton Openbare Orde en Veiligheid;
  • De baton van het Vierdaagsekruis;
  • De baton voor trouwe en langdurige brandweerdienst, waarbij het gebruikelijk is alleen de hoogste onderscheiding te dragen.

In de breedte mogen niet meer dan drie batons worden gedragen. Voor meerdere batons wordt de rij onder de bovenste batons gebruikt.

Diegenen die onderscheidingen ontvangen, mogen bij een officiële uitreiking geen andere onderscheidingen of batons dragen.

Batons kunnen worden opgemaakt door bedrijven, zodat ze op de vereiste volgorde aan elkaar bevestigd worden om gedragen te worden. De regionale kleding coördinator heeft hiervoor contacten.

Behandelings- en verzendkosten

De onderscheidingen, medailles, penningen en oorkondes worden per post verzonden. De behandelingskosten en verzendkosten per zending bedragen:
1 t/m 5 stuks € 11,50 *
6 t/m 10 stuks € 13,25 *
11 t/m 20 stuks € 15,75 *
21 of meer € 19,25 *
Aangetekend verzenden € 9,20 *

* Deze bedragen zijn exclusief BTW

Let op: De aanvraag moet tenminste zes weken vóór de datum van uitreiken bij ons binnen zijn.

Spoedaanvragen
Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk in overleg via het IFV-kledingteam 079 – 3304735.

Meer weten?

This is an image of IFV-kledingteam This is an image of IFV-kledingteam
IFV-kledingteam
079 3304735 kleding@ifv.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box