Onderscheidingen en waarderingsmiddelen voor de brandweer

Waardering voor de brandweermens

Brandweermensen zetten zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week met hart en ziel in voor de samenleving. Dat geldt voor zowel vrijwilligers als beroeps, koude en warme functies. Het erkennen en waarderen van brandweermensen gebeurt op diverse manieren en het toekennen van onderscheidingen is daar één manier van. Onderscheidingen en waarderingsmiddelen staan voor trots op het werk bij de brandweer. Daarmee wordt ook vanuit het maatschappelijk belang waardering geuit voor het werk van de hulpverlener. Per 28 oktober 2021 zijn twee brandweeronderscheidingen ook officiële staatsonderscheidingen geworden. Zie voor meer info het document Onderscheidingen voor de brandweer.

De brandweeronderscheidingen en waarderingsmiddelen van Brandweer Nederland zijn als gevolg daarvan nu ingedeeld in onderscheidingen die zijn ingesteld door de Nederlandse Staat en onderscheidingen en waarderingsmiddelen van de branche zelf:

Staatsonderscheidingen:

 • Trouwe en langdurige brandweerdienst
 • Bijzondere verdiensten brandweer

Brandweeronderscheidingen:

 • Specifieke taken en functies.

Brandweerwaarderingsmiddelen:

 • Jubilea en festiviteiten.

Naast de specifieke brandweeronderscheidingen die bij Brandweer Nederland kunnen worden aangevraagd, zijn er ook onderscheidingen die van rijkswege worden verstrekt. Deze onderscheidingen kunnen door het bevoegd gezag bij de Kanselarij der Nederlandse Orden aangevraagd worden. Voor meer info download Onderscheidingen voor de brandweer.


Prijzen voor de onderscheidingen per 8 november 2022 gewijzigd

De verkoopprijzen van de onderscheidingen zijn de afgelopen drie jaar niet geïndexeerd; terwijl onze leverancier wel indexatie aan ons heeft doorgerekend. Daarom zijn we nu toch genoodzaakt om een aanpassing te doen. De onderstaande prijzen zijn de geïndexeerde prijzen.


Bijzondere verdiensten brandweer

Met het Kruis van Verdienste kan uitdrukking worden gegeven aan de waardering voor een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de brandweer in het Koninkrijk. Wat onder ´verdiensten´ wordt verstaan is dat iemand:

 • verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan vanuit de brandweerorganisatie mag worden verwacht;
 • op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de brandweer in belangrijke mate is gebaat;
 • en uitzonderlijke eenmalige prestatie ten behoeve van het brandweer heeft verricht.

De onderscheiding is sinds 28 oktober 2021 bij Koninklijk Besluit ingesteld en kan worden uitgereikt aan Nederlanders en niet-Nederlanders. Naast de modelonderscheiding met bijbehorende oorkonde krijgt de gedecoreerde ook een baton voor op het nette uniform en een miniatuur voor op feestelijke avondkleding zoals een smoking of avondjurk.

De onderscheiding kan worden toegekend in de gradaties brons, zilver en goud.

Voor de aanvraag dient een schriftelijke onderbouwing te worden opgesteld waarom en voor welke verdienste een kandidaat in aanmerking komt voor een onderscheiding. In principe mag iedereen een aanvraag voor een persoon indienen. Deze aanvraag moet ondersteund worden door  de veiligheidsregio en door of namens het bestuur van de veiligheidsregio te worden aangevraagd bij Brandweer Nederland. Gebruik daarbij dit formulier.

De voordracht wordt vervolgens beoordeeld door de adviescommissie Waardering en Erkenning Brandweer (WEB) die aan de hand van het toekenningsbeleid advies uitbrengt aan  Brandweer Nederland. Hierin wordt aangegeven of en in welke gradatie het Kruis van Verdienste kan worden toegekend.

De onderscheiding wordt namens Brandweer Nederland toegekend door de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de Raad Directeuren en Commandanten Veiligheidsregio.


Leden commissie:

 • Stephan Wevers,
  voorzitter en portefeuillehouder Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (Commandant Brandweer, Veiligheidsregio Twente);
 • Sander Schelberg,
  vertegenwoordiger Openbaar Bestuur (Burgemeester, Gemeente Hengelo);
 • Paul Gelton,
  vertegenwoordiger Ministerie JenV (Directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer, Ministerie van Justitie en Veiligheid);
 • Marcel Dokter,
  vertegenwoordiger Brandweer/Vrijwilligers (Voorzitter Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers);
 • Marrit Yntema,
  vertegenwoordiger Brandweer/Beroeps (Clustercommandant Brandweer, Veiligheidsregio Gelderland Midden).

Toegekende Kruizen van Verdiensten Brandweer

Lees meer over Toegekende Kruizen van Verdiensten Brandweer

Trouwe langdurige brandweerdienst

De brandweer kent een onderscheiding voor trouwe langdurige brandweerdienst. Sinds 28 oktober 2021 is deze onderscheiding bij Koninklijk Besluit ingesteld. De onderscheiding bestaat uit een modelonderscheiding , baton en oorkonde die te samen worden toegekend. Voor de veiligheidsregio’s geldt dat deze onderscheiding kan worden toegekend aan brandweermedewerkers met een functie uit het Besluit brandweerpersoneel. Er zijn onderscheidingen voor 121/2, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 jaar brandweerdienst.

De onderscheiding wordt door of namens het bestuur van de veiligheidsregio aangevraagd en toegekend.

12,5 jaar

12½ jaar

Prijs: € 47,92 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • bronzen brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
20 jaar

20 jaar

Prijs: € 52,35 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • bronzen brandweerkruis
  met kroon
 • uniformbaton
 • oorkonde
25 jaar

25 jaar

Prijs: € 56,56 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verzilverd brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
30 jaar

30 jaar

Prijs: € 74,46 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
 • uniformbaton
 • oorkonde
35 jaar

35 jaar

Prijs: € 79,88 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met kroon
 • uniformbaton
 • oorkonde
40 jaar

40 jaar

Prijs: € 105,89 *

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde
45 jaar

45 jaar

Prijs: € 166,80*

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde
50 jaar

50 jaar

Prijs: € 173,85*

Onderscheiding bestaat uit:

 • verguld brandweerkruis
  met lauwerkrans
 • uniformbaton
 • oorkonde

Specifieke taken en functies

Op dit moment kent Brandweer Nederland de volgende brancheonderscheidingstekens voor specifieke taken en functies:

Duikinsigne

Momenteel is voor brandweermensen die een taak hebben als brandweerduiker een duikinsigne aan te vragen.

Herinneringsmedaille jeugdbrandweer

Bij tenminste vier jaar lidmaatschap van een jeugdbrandweerkorps kan een herinneringsmedaille met baton worden uitgereikt aan jeugdleden.

 • Voor jeugdleiders, juryleden en bestuursleden kan de langdurige betrokkenheid bij de jeugdbrandweer daarnaast worden uitgedrukt door middel van een jaarteken op zowel de medaille als de baton van de medaille.
 • Er zijn jaartekens voor 12½, 20, 25, 30, 35, 40 en 50 jaar betrokkenheid bij de jeugdbrandweer.
 • In het tellen van de dienstjaren voor betrokkenheid bij de jeugdbrandweer, tellen de jaren van het jeugdlidmaatschap mee. De periode van betrokkenheid mag onderbroken zijn; in dat geval worden de verschillende periodes bij elkaar opgeteld.

 

De brancheonderscheidingstekens voor specifieke taken en functies worden door of namens het bestuur van de veiligheidsregio aangevraagd en toegekend.

Jubilea en festiviteiten

Er is een aantal waarderingsmiddelen beschikbaar om een feestelijke gelegenheid mee te markeren:

Waarderingsmedaille en –(leg)penning:

Dit zijn algemene waarderingsmiddelen bij jubilea en festiviteiten en deze zijn te graveren met een boodschap. Deze worden uitgereikt bij bijvoorbeeld een afscheid of als aandenken bij een buitenlands brandweerbezoek.

Medaille 35 mm

Medaille,
Ø 35 mm

Prijs: € 37,73 *

Tekst graveren (optie):
€ 37,96

Penning,
Ø 50 mm

Prijs: € 37,72 *

Tekst graveren (optie):
€ 37,96

Coin

Een waarderingsmiddel met op de ene kant een ontwerp van de regio en op de andere kant een ontwerp van Brandweer Nederland. Deze is uit te reiken aan eigen personeel, bijvoorbeeld bij het afleggen van de eed en belofte.

Afscheidsoorkonde

Een waarderingsmiddel om uit te reiken bij het afscheid van een brandweermedewerker.

Voor deze verschillende waarderingsmiddelen geldt dat  ze door of namens het bestuur van de veiligheidsregio worden aangevraagd en toegekend. De keuze en afweging wordt gedaan door de veiligheidsregio.

Draagvoorschrift

Met het dragen van onderscheidingstekens op (uniform)kleding wordt uiting gegeven aan de waardering die aan brandweermedewerkers is toegekend.

Het dragen van onderscheidingen is aan een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de draagwijze en de draagvolgorde. Deze draagwijze en draagvolgorde worden ook opgenomen in het ‘Draagvoorschrift Brandweerkleding Brandweer Nederland’ dat momenteel wordt herzien. Het draagvoorschrift wordt gepubliceerd op www.brandweerhuisstijl.nl. Ook eventuele aanpassingen op het draagvoorschrift worden daar gepubliceerd.

Op dit moment verwijzen we naar het draagvoorschrift zoals dat is opgenomen in het document Onderscheidingen voor de brandweer.

Behandelings- en verzendkosten

De onderscheidingen, medailles, penningen en oorkondes worden per post verzonden. De behandelingskosten en verzendkosten per zending bedragen:
1 t/m 5 stuks € 11,50 *
6 t/m 10 stuks € 13,25 *
11 t/m 20 stuks € 15,75 *
21 of meer € 19,25 *
Aangetekend verzenden € 9,20 *

* Deze bedragen zijn exclusief BTW

Let op: De aanvraag moet tenminste zes weken vóór de datum van uitreiken bij ons binnen zijn.

Spoedaanvragen
Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk in overleg via het NIPV-kledingteam 079 – 3304735.

Meer weten?

Dit is een afbeelding van NIPV-kledingteam Dit is een afbeelding van NIPV-kledingteam
NIPV-kledingteam
079 3304735 kleding@nipv.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box