Landelijke vakraden

Kennis uit het hele land

In het najaar van 2020 heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) besloten dat in een andere – flexibele en overzichtelijke – landelijke structuur samengewerkt gaat worden die beter past bij de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s. De oprichting van vijf landelijke vakraden is een belangrijk onderdeel hiervan.

In de vakraden zitten de gemandateerde vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio’s. Dit zijn veelal managers of afdelingshoofden, die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond het vakgebied en een gezamenlijke passie voor het vak delen. Dit geldt ook voor het POI, het Programma Overleg Informatievoorziening dat op hetzelfde niveau opereert als de vakraden. Twee leden van de RCDV hebben als portefeuillehouders informatievoorziening zitting in het POI.

De vakraden besluiten over de aanpak van landelijke samenwerking op vraagstukken die het vakgebied raken en sturen landelijke projecten en programma’s aan. Hieronder vind je een overzicht van de vakraden en de vakraadleden.

De agenda van de vakraad wordt voorbereid in een regieoverleg. De vakregisseur is voorzitter van dit regieoverleg en portefeuillehouder voor het vakgebied binnen de RCDV. Vakregisseurs werken in duo’s. De vakraad en het regieoverleg worden ondersteund door een secretaris.

Incidentbestrijding

Vakregisseurs:
Anton Slofstra en Roelf Knoop

Voorzitter:
Olav Strotmann

Vice-voorzitter:
Marinus van der Velde

Secretaris:
Stuur een e-mail

Brandveiligheid

Vakregisseurs:
Hans Zuidijk en Carolien Angevaren

Voorzitter:
Yfke de Boer

Vice-voorzitter:
Hildemarie Schippers

Secretaris:
Stuur een e-mail

Leren en ontwikkelen

Vakregisseurs:
Esther Lieben en Dennis van Zanten

Voorzitter:
Patrick Sprokkereef

Vice-voorzitter:
Duncan van de Laar

Secretaris:
Stuur een e-mail

Risico- en crisisbeheersing

Vakregisseurs:
Arjen Littooij en Marie-Louise van Schaijk

Voorzitter:
Marcel Appeldoorn

Vice-voorzitter:
Femke van Bennekom

Secretaris:
Stuur een e-mail

Bedrijfsvoering

Vakregisseurs:
Wim Kleinhuis en Joep Rozendal

Voorzitter:
Ron de Wit

Vice-voorzitters:
Gerard Bouwmeester en Joos Janssen

Secretaris:
Stuur een e-mail

POI

Vakregisseur:
nnb

Voorzitter:
Arjan Mengerink

Vice-voorzitter:
nnb

Secretaris:
Stuur een e-mail

Zie ook

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box