Aanvragen en contact

Bij het aanbrengen van een huisstijl op een transportmiddel dient gebruik te worden gemaakt van een huisstijltekening. Huisstijltekeningen worden specifiek per stripingvariant, voertuigmerk, type en modeljaar vervaardigd.

De tekeningen prevaleren te allen tijde boven het montagevoorschrift. Alle tekeningen die gemaakt worden zijn in ons archief ter beschikking. Dus ook voor oudere, niet meer leverbare voertuigen, zijn tekeningen beschikbaar.

Vlaggen en gevelsigns

Bestel hier je brandweervlaggen en -gevelsigns.

Naar de webshop

Promotie- en relatiegeschenken

Bestel hier je je relatiegeschenken en gadgets.

Bezoek de pagina Naar de webshop

Contact

Voor alle vragen over de brandweerhuisstijl kun je per mail contact opnemen met team Striping & Huisstijlen.

huisstijl@nipv.nl

De brandweer is een dynamische organisatie. De brandweerhuisstijl speelt hierop in en biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

 

Colofon en disclaimer

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, hierna te noemen NIPV, verleent u hierbij toegang tot www.brandweernederland.nl/onderwerpen/brandweerhuisstijl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

NIPV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

NIPV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het NIPV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid die in deze website zou kunnen voorkomen.

De gebruikte voorschriften kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NIPV. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NIPV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en haar onderdelen liggen bij NIPV. Het NIPV beheert en handhaaft ook de intellectuele eigendommen, welke voorkomen op de website, voorschriften en tekeningen, van de Nederlandse Staat. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NIPV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich te vergewissen dat hij/zij de juiste versie van de voorschriften in het bezit heeft.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box