Elementen huisstijl

Basiselementen

De basiselementen van de brandweerhuisstijl zijn het beeldmerk, het woordmerk en de kleur brandweerrood. Op iedere uiting dient het beeldmerk met één van de twee andere elementen te worden weergegeven.

Op deze pagina komen de volgende huisstijlonderdelen aan bod:

Iedereen associeert de vlam met de belangrijke taak van de brandweer: het vuur bestrijden. Maar de vlam staat voor méér: waakzaamheid.

Beeldmerk

Het symbool, met vlam en schild, vormt als beeldmerk de kern van de brandweerhuisstijl. De gouden gestileerde vlam maakt – in combinatie met de kleur – direct duidelijk dat dit het beeldmerk van de brandweer is.

Iedereen associeert de vlam met de belangrijke taak van de brandweer: het vuur bestrijden. Maar de vlam staat voor méér: waakzaamheid. En daarmee komt preventie goed in beeld. Het schild geeft aan dat de brandweer bescherming biedt bij dreigingen.

De drie elementen die samen het schild vormen benadrukken de bestrijding, hulpverlening en coördinatietaak bij rampen.

Maatvoering beeldmerk

Grid, bounding-box en positionering

Het grid waarop het 100% brandweerbeeldmerk getekend is, bestaat uit units van 0,3 mm. Het beeldmerk is in een ‘bounding-box’ (19,2 x 19,2 mm) geplaatst die exact positioneren op basis van coördinaten mogelijk maakt en die bovendien de ‘minimale witruimte’ aangeeft.

Voor verticaal uitlijnen wordt de maat van 9,6 mm (het midden van het schild) aangehouden en voor horizontaal uitlijnen, met bijvoorbeeld typografie (bovenzijde kapitalen), de maat van 8,7 mm bij 100%. Bij plaatsing van het beeldmerk op 100% in bijvoorbeeld QuarkXPress in een illustratiekader (x=0 en y=0 ) ligt het 0-punt van de bounding-box van het beeldmerk exact op het nulpunt van dit illustratiekader.

Houd ook rekening met

 • De vuistregel ‘twee van de drie’

  Maximale herkenbaarheid van de brandweer is – zeker bij uitruksituaties’ – een absolute vereiste. Het beeldmerk moet dan ook altijd worden toegepast in combinatie met de kleur brandweerrood en/of het woordmerk BRANDWEER.

 • Witruimte

  De minimale witruimte is de ruimte om het beeldmerk waarbinnen geen tekst mag worden geplaatst. Als het beeldmerk op fotobeeld of illustratie wordt geplaatst, mag binnen deze ruimte geen doortekening aanwezig zijn die conflicteert met een duidelijke weergave van het beeldmerk.

Beeldmerk goud

Deze verschijningsvorm van het beeldmerk is nummer één in rangorde, bestemd voor toepassing op een witte, brandweerrode ondergrond of een fotobeeld of illustratie (denk aan voldoende contrast). Voor specifieke uitingen, bijvoorbeeld op kleding, mag het beeldmerk goud op een zwarte- of blauwe ondergrond worden toegepast.
Zie de voorbeelden:

Beeldmerk zwart

Deze verschijningsvorm van het beeldmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een witte of lichtgrijze (<= 30% zwart) ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.

Beeldmerk wit

Deze verschijningsvorm van het beeldmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een brandweerrode, donkergrijze (>=70% zwart) of zwarte ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.

Beeldmerk goud met rode ondergrond

Het logo met de rode achtergrond is aangepast. Let er dus goed op dat het juiste logo wordt gebruikt.

Borduurdraad

De volgende draden behoort u te gebruiken voor het geborduurde beeldmerk:
Voor het gouden beeldmerk gebruikt u goudlurex- draad of goud/geel → geel 1771, voor de rode schaduw is dat rood nummer 1838.

Deze kleuren zijn gebaseerd op een Madeira kleurenkaart. Het borduurdraad van de reeds goedgekeurde producten is ook toegestaan. De kleuren die niet voldoen aan de bovengenoemde norm zijn niet toegestaan.


Beeld- en woordmerk

Het beeld-/woordmerk (schild en de tekst BRANDWEER) kent verschillende verschijningsvormen (kleurstellingen), die afhankelijk van ontwerp, beschikbare kleuren en reproductietechniek toegepast kunnen worden.

Het woordmerk kent twee verschijningsvormen (kleurstellingen) die afhankelijk van ontwerp, beschikbare kleuren en reproductietechniek toegepast kunnen worden.

De minimale witruimte is de ruimte om het beeldmerk waarbinnen geen tekst mag worden geplaatst. Als het beeldmerk op fotobeeld of illustratie wordt geplaatst, mag binnen deze ruimte geen doortekening aanwezig zijn die conflicteert met een duidelijke weergave van het beeldmerk.

Maatvoering beeld-/ woordmerk

Grid, bounding-box en positionering

Het grid waarop het 100% brandweer beeld-/woordmerk getekend is, bestaat uit units van 0,3 mm. Het beeldmerk is in een ‘bounding-box’ (19,2 x 85,2 mm) geplaatst die exact positioneren op basis van coördinaten mogelijk maakt en die bovendien de ‘minimale witruimte’ aangeeft. Voor verticaal uitlijnen wordt de maat van 9,6 mm (het midden van het schild) aangehouden en voor horizontaal uitlijnen, met bijvoorbeeld typografie (bovenzijde kapitalen), de maat van 8,7 mm bij 100%. Bij plaatsing van het beeld-/woordmerk op 100% in bijvoorbeeld QuarkXPress in een illustratiekader (x=0 en y=0 ) ligt het 0-punt van de bounding-box van het beeldmerk exact op het nulpunt van dit illustratiekader.

De afstand tussen het wapen en het woord BRANDWEER bij de hiernaast afgebeelde beeld-/woordmerken is de minimale afstand. Deze onderlinge afstand mag vergroot worden.

Beeld-/woordmerk goud/zwart of goud/wit

Deze verschijningsvorm van het beeld-/woordmerk is nummer één in rangorde, bestemd voor toepassing op een witte, brandweerrode ondergrond of een fotobeeld of illustratie.

Beeld-/woordmerk zwart

Deze verschijningsvorm van het beeld-/woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een witte of lichtgrijze (<= 30% zwart) ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.

Beeld-/woordmerk wit

Deze verschijningsvorm van het beeld-/woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een brandweerrode, donkergrijze (>=70% zwart) of zwarte ondergrond én als de kleur brandweergoud niet beschikbaar is of opbouw in CMYK/RGB niet mogelijk is.

Maatvoering woordmerk

Grid, bounding-box en positionering

Het grid waarop het 100% brandweer woordmerk getekend is, bestaat uit units van 0,3 mm. Het beeldmerk is in een ‘bounding-box’ (19,2 x 71,4 mm) geplaatst die exact positioneren op basis van coördinaten mogelijk maakt en die bovendien de ‘minimale witruimte’ aangeeft. Voor verticaal uitlijnen worden de maten van 5,4 mm en 66 mm aangehouden en voor horizontaal uitlijnen, met bijvoorbeeld typografie (bovenzijde kapitalen), de maat van 8,7 mm bij 100%. Bij plaatsing van het woordmerk op 100% in bijvoorbeeld QuarkXPress in een illustratiekader (x=0 en y=0) ligt het 0-punt van de bounding-box van het beeldmerk exact op het nulpunt van dit illustratiekader.


Woordmerk zwart

Deze verschijningsvorm van het woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een witte of lichtgrijze (<= 30% zwart) ondergrond of een fotobeeld of illustratie (denk aan voldoende contrast).

Woordmerk wit

Deze verschijningsvorm van het woordmerk is uitsluitend bestemd voor toepassing op een brandweerrode, donkergrijze (>=70% zwart) of zwarte ondergrond of een fotobeeld of illustratie (denk aan voldoende contrast).


Kleuren

De huisstijlkleuren vormen een belangrijke bijdrage aan de herkenbaarheid van de brandweer, het is dan ook noodzakelijk dat van onderstaande normering niet wordt afgeweken.

Brandweerrood en goud (primaire huisstijlkleuren)
De kleuraanduiding ‘brandweerrood’ is een breed ingeburgerd begrip. De vertrouwde kleurencombinatie brandweerrood en goud zijn dan ook de primaire huisstijlkleuren voor de brandweer en zijn nadrukkelijk aanwezig binnen de huisstijl van de brandweer waarbij brandweerrood domineert ten opzichte van goud. De primaire huisstijlkleuren zijn genormeerd voor: drukwerk, beeldscherm, lakken en folies.

Blauw en zwart (secundaire huisstijlkleuren)
Zwart, grijs en donkerblauw zijn de secundaire huisstijlkleuren en dienen uitsluitend ter ondersteuning voor bijvoorbeeld publicaties en advertenties. De secundaire huisstijlkleuren zijn genormeerd voor: drukwerk en beeldscherm.

Brandweerrood

Drukwerk

 • Pantone: PMS 485
 • CMYK (voor full colour drukwerk): 0/100/100/0

Beeldscherm

 • RGB: 246/0/0
 • HTML: #F60000

Lak

 • RAL 3000

Plakfolie

 • Avery: 955 QM
 • 3M: 100-13

Het roodste rood

Er is gekozen voor het roodste rood als uitgangspunt voor het brandweer rood.

Uit praktisch oogpunt is het voor de drukker gewenst dat deze geen rood hoeft te mengen zoals in de huidige huisstijl richtlijnen, maar te kiezen voor een gangbare kleur, in dit geval PMS 485. Dat houdt ook in dat de cmyk waarde iets anders wordt: 0/100/100/0

De beeldschermkleuren zijn ook bepaald aan de hand van de PMS 485.

Brandweerrood in drukwerk

 • Pantone® 485 + 1% zwart

De kleur brandweerrood, oorspronkelijk genormeerd voor transportmiddelen als RAL 3000, komt niet overeen met een Pantone® kleur. De beste resultaten worden behaald op basis van 1000 gram Pantone® 485 met een toevoeging van 10 gram zwart (1%). Afhankelijk van de te gebruiken papiersoort kan een afwijkende hoeveelheid zwart worden toegevoegd.

Voor brandweerrood geldt dus:
5.yellow : 5.rubine red : 0.1black

Goud

De kleur goud komt overeen met:

 • Pantone®: 871
 • CMYK: 20% C 25% M 80% Y 5% K
 • RGB: R 204 G 153 B 51
 • HTML: CC9933 (websafe)
 • Lakken: Akzo Nobel, Sikkens Colormap metallic/pearl colors, kleurcodering 319 D6
 • Plakfolies: 991 QM (Avery)* 100-54 (3M)

* Deze folie benadert de kleur goud van de brandweer het meest.

Blauw

De kleur blauw komt overeen met:

 • Pantone®: 2768
 • CMYK: 100% C 83% M 0% Y 56% K
 • RGB: R 000 G 000 B 051
 • HTML: 000033 (websafe)

Zwart

De kleur zwart komt overeen met:

 • Pantone®: Black
 • CMYK: 100% C 0% M 0% Y 100% K*
 • RGB: R 000 G 000 B 000
 • HTML: 000000 (websafe)

* Alleen voor grote vlakken.

Borduurdraad

De volgende draden behoort u te gebruiken voor het geborduurde beeldmerk:
Voor het gouden beeldmerk gebruikt u goudlurex- draad of goud/geel → geel 1771, voor de rode schaduw is dat rood nummer 1838.

Deze kleuren zijn gebaseerd op een Madeira kleurenkaart. Het borduurdraad van de reeds goedgekeurde producten is ook toegestaan. De kleuren die niet voldoen aan de bovengenoemde norm zijn niet toegestaan.


Typografie

Typografie, het visueel omgaan met tekst, vormt een belangrijk onderdeel van een huisstijl. Niet alleen het lettertype maar ook de zetwijze, spatiëring en interlinie, kapitaal of onderkast dragen bij aan de sfeer die typografie oproept.

Het daadkrachtige imago van de brandweer wordt onderstreept door de keuze voor een heldere en zakelijke letter. Als huisstijlletter voor de brandweer is gekozen voor de Frutiger. De Frutiger 75 Black wordt – al geruime tijd – toegepast op brandweervoertuigen in combinatie met de striping.

Frutiger

De huisstijlletter van de brandweer is de Frutiger. Deze in 1977 door Adrian Frutiger ontworpen letter behoort tot de familie van ‘schreeflozen’, De letter kenmerkt zich door een goede leesbaarheid. Dit komt vooral door het ‘open’ karakter van de rondingen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Univers, de meest bekende letter van deze, in 1928 in Zwitserland geboren typograaf.


Arial

De Arial is de zogenaamde correspondentieletter voor de brandweer en wordt dan ook uitsluitend gebruikt binnen de kantoorautomatisering (de Arial behoort tot de standaardlettertypes van Windows en MacOS). Ook voor internettoepassingen dient naast de Frutiger de Arial gebruikt te worden.


Bestanden

Professioneel gebruik

Deze bestanden zijn geschikt voor hoogwaardig drukwerk en andere toepassingen in een professionele grafische omgeving.

Kantooromgeving

Voor Microsoft Office toepassingen zoals Word en Excel, zijn de basiselementen beschikbaar in een speciaal bestandsformaat. Deze bestanden zijn niet geschikt voor drukwerk en andere grafische toepassingen waar aan afbeeldingen hoge kwaliteitseisen worden gesteld. De afbeeldingen kunnen wel worden gebruikt voor printwerk in een kantooromgeving.

Wil je bestanden aanvragen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Contact

Voor alle vragen over de brandweerhuisstijl kun je per mail contact opnemen met team Striping & Huisstijlen.

huisstijl@nipv.nl
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box