Brandweermonument: het water-ereteken

Naast het Nationaal Brandweermonument heeft de kunstenaar ook een water-ereteken ontwikkeld. Bij het monument is in de muur direct naast een bank een knop verwerkt. Met een druk op deze knop zet je een ereboog van water in werking. Aan beide kanten van het monument staan spuitmonden die een straal water omhoog spuiten. Deze stralen ontmoeten elkaar in het midden op tien meter hoogte. Ze vormen een ereboog die precies een minuut duurt. De waterstralen zijn zo geplaatst, dat op zonnige dagen een groot deel van de dag een regenboog verschijnt.

In het land

Overal in het land kan met twee brandweerspuiten dit eerbetoon worden gemaakt als een symbool voor de omgekomen brandweermensen. Jaarlijks vindt er op de derde zaterdag in juni een nationale herdenking voor genodigden plaats bij het monument. Het plechtige herdenkingsmoment op die dag wordt gevormd doordat het ereteken om 13.00 uur in werking wordt gesteld. De brandweerkorpsen in Nederland maken, gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, het ereteken bij zo veel mogelijk posten en kazernes.

Betrokkenheid collega’s

“We sluiten ons op lokaal niveau aan bij de nationale herdenking door bij kazernes de vlag halfstok te hangen en waar mogelijk het Ereteken te maken. Het is belangrijk dat wij Nederland laten zien dat wij onze collega’s herdenken en aandacht vragen voor de risico’s van het vak. Ik heb een persoonlijke band met het monument. Mijn vader was commandant van het korps Eerbeek, en een van zijn mensen is tijdens een uitruk omgekomen in 1989. Ik herinner me de grote impact die dat had op het korps, de gezinnen en ook op ons eigen gezin. Het is goed dat het monument er is, er was echt behoefte aan. Wij gaan onze regionale media benaderen om verslag te doen van het lokale herdenkingsmoment en ik hoop dat mijn collega’s dat ook gaan doen. Zodat in juni Nederland even stilstaat bij de omgekomen brandweermensen.” Erwin ten Bokkel

Uitleg ereteken

Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten die een ereboog van water maken.

“Water blust. Water zuivert. Water om een wond af te koelen en zo de schade te beperken. Water om het verdriet te verzachten.”
– Hanne Hagenaars

Uitvoering ereteken

Brandweerkorpsen worden opgeroepen om, gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, het ereteken te maken bij zo veel mogelijk posten en kazernes. Dit is jaarlijks op de derde zaterdag in juni om 13.00 uur.

Uitvoering Ereteken Brandweer

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box