The roof is on fire

In een drukkerij in een bedrijfsverzamelgebouw ontstaat brand in één van de machines. Binnen een half uur breidt de uitslaande brand in de drukkerij zich uit over het dak. Mede door de stevige wind die in de lengterichting over het gebouw waait.

Hoewel het pand volgens de toenmalig geldende bouwvoorschriften is gebouwd en de brandweer een brandscheiding tussen de compartimenten en de afzonderlijke units heeft geadviseerd, weet de brand zich snel uit te breiden via het dak. Bij nader onderzoek blijkt dat de detaillering die de brandweer heeft voorgesteld om brandoverslag te voorkomen, niet geheel is overgenomen in het bouwontwerp.

Snelle branduitbreiding

De snelle branduitbreiding is te wijten aan de volgende zaken: De bitumen dakbedekking is over de brandscheiding heen geplakt, waardoor branduitbreiding over de muur kon plaatsvinden. Daarnaast zorgde de harde wind ervoor dat de vlammen afbuigen richting het niet afgeschermde bitumen aan de andere zijde van de brandscheiding. Door de stralingswarmte is het bitumen gaan ontbranden.

Ook zijn de warme rookgassen via de cannelures van de dakplaten in contact gekomen met het isolatiemateriaal (EPS/piepschuim). Daardoor is deze gaan smelten en is mogelijk ook gaan branden.
(tekst gaat verder onder de foto´s)

Risico op verwondingen

Brandende druppels gesmolten EPS en druppels gesmolten dakleer vallen door gaatjes en kieren in de cannelures en de niet afgeschermde dak-doorvoeren naar beneden. Daardoor ontstaan in het compartiment nieuwe brandhaarden. Voor de repressieve dienst betekent dit dat intensief moet worden gecontroleerd op branduitbreidingen die je niet direct zou verwachten op die plaatsen. Daarnaast vormen de vallende hete druppels een risico op verwondingen en beschadiging van kleding.

Reactie

Gerrit Grootkarzijn, officier van dienst. ‘Onderweg zie ik grote rookwolken. Ogenschijnlijk staat het gebouw volledig in brand. Wat is hier misgegaan? Het betreft een vrij nieuw bedrijfsverzamelgebouw. Ik ben bij de bouw nog betrokken geweest vanuit risicobeheersing. Hebben de geëiste voorzieningen gefaald? Ik besluit tot een offensieve buiteninzet; er zijn te veel grijze vlekken.’


Bovenstaande casus is één van de 29 casussen in de publicatie Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie is opgenomen.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box