Thuis kamperen

Er is brand in een woning in een appartementencomplex. De brandweer forceert de voordeur van de woning en de deur van de meterkast. Deze bevindt zich in het centrale trappenhuis naast de voordeur. Maar de gaskraan kan niet worden dichtgedraaid en de elektriciteit kan niet worden uitgeschakeld, omdat deze al zijn dichtgezet/uitgeschakeld en verzegeld met een slot. Het hele huis ligt vol met afval…

Als de brand is geblust en de rook is opgetrokken, worden op diverse plaatsen kaarsen en gasflesjes ontdekt. Het huis staat er vol mee.

Oorzaak

Nader onderzoek wijst uit dat de brand is ontstaan door roken in bed. Er is een smeulende sigaret achter het bed gevallen, die een aantal uur later een uitslaande brand heeft veroorzaakt.
(tekst gaat onder de foto´s verder)

Bijzonderheden

Om toch te kunnen koken maakt de bewoner gebruik van campinggasbranders. De bewoner was ook het pasje van de ondergrondse afvalcontainers kwijtgeraakt. Om toch een ‘goede buur’ te zijn, gooide hij het afval niet op straat, maar ‘bewaarde’ het thuis. Hierdoor was er ook een enorme vuurlast in de woning aanwezig.

Aandachtspunten

Als het gas en/of de elektra van een woning is afgesloten, houd er dan rekening mee dat er andere middelen aanwezig zijn om te koken, licht te maken of om te verwarmen.

“De bewoner probeerde te overleven, verklaarbaar en bijzonder. Is het nalatig, is het verstandig? De bewoner heeft wel (onbewust) zichzelf en anderen in gevaar gebracht.” stelt Officier van Dienst Joop Wessels.


Repressieve casussen gebundeld

Deze casus is één van de 29 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie”.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box