Gassen uit het mais

In oktober 2017 ontving de meldkamer in Twente de melding dat er gassen vrijkomen bij een ingekuilde maishoop op een boerderij. De meldkamer trekt een vergelijking met een eerder maiskuil-incident in 2006. Daarbij raakten zes personen gewond en overleden drie koeien. Daarom wordt er direct conform IBGS-basis gealarmeerd.

Eenmaal ter plaatse ziet de brandweer dat een roodbruine / oranjekleurige damp zich over de grond verspreidt richting de woning en het vee in de stallen.
Na een eerste verkenning wordt een opstellijn gemaakt, conform de IBGS-procedure. De inzet is gericht om de damp te verdunnen en van richting te laten veranderen naar onbewoond gebied.

Inzet

Er worden ventilatoren ingezet om het vrijkomende giftige gas te verdunnen met lucht. Vervolgens wordt dit weer met een waterscherm neergeslagen. Als de situatie weer stabiel is, wordt met een PVC-buis een kleine opening gemaakt onder het plastic dat de maiskuil afdekt. Hierdoor kan het gas gecontroleerd ontsnappen.

Gouden tips

  • Gebruik altijd ademlucht. Zowel bij de verkenning als bij de inzet.
  • De gassen / damp van de maiskuil kun je middels ventilatoren en sproeistralen verdunnen en van richting veranderen

Actueel

Deze casus is weer helemaal actueel, omdat – vanwege de droge zomerperiode- er steeds weer incidenten zijn met gassen uit ingekuild mais.

Zie ook:

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box