Zwaar in de p(r)ut

Een explosie en een steekvlam in een melkveestal in Markelo zorgden voor een leerzaam incident. Brandweer Twente deelde de leerpunten van deze casus eerder in de Brandweerkrant van Nederland.

Tijdens het mixen van de mest vindt een explosie plaats en volgt een steekvlam. De mestgassen hebben zich onder de emissiearme vloer opgehoopt en zijn door een onbekende bron ontstoken. Door de explosie zijn vloerdelen in de stal ontzet en is de vloer op meerdere plekken ingestort. Hierdoor zijn er koeien in de met ongeveer twee meter gevulde mestkelder gevallen.

Kraan

In het begin zou het om een relatief ‘klein’ aantal koeien gaan, een stuk of vijf. Maar uiteindelijk bleken er 24 koeien in de put te zitten. De veetakel was door de indeling van de stal en de ingestorte delen van de vloer niet in te zetten. De koeien zijn er daarom met een kraan uit gehaald. Helaas hebben niet alle koeien het overleefd.
(tekst gaat verder onder de foto´s)

Gouden tips

  • De gierput was een ‘aaneengesloten gangenstelsel’ onder de vloerdelen. Hierdoor konden de koeien alle kanten op. Een warmtebeeldcamera kan je helpen de koeien te lokaliseren.
  • Er stond veel mest in de mestput. Voer deze als het kan, zo snel mogelijk af.
  • Er waren veel kadavers. Er kunnen bedrijven worden ingeschakeld om deze af te voeren. De boer moet hier wel zelf de aanvraag voor doen.
  • Naarmate het incident vorderde, ontstond het dilemma hoe lang de reddingswerkzaamheden nog door moesten gaan. Er is continu overleg geweest met de veearts. Maak vooral gebruik van zijn/haar expertise.

Gevaarlijke mestgassen

Stel je eigen veiligheid centraal! Check de constructie van de stal goed na een explosie en pas je inzet aan bij eventueel instortingsgevaar. Houd bij een incident in of bij een stal rekening met  mestgassen. Deze kunnen bij aankomst nog steeds brandbaar, explosief en giftig zijn. Wanneer er een incident in een stal plaatsvindt en het is onbekend of de situatie veilig is, ga dan eerst met ademlucht en een explosiemeter naar binnen. Probeer de stal zoveel mogelijk te ventileren. Een OvD, AGS en veetakel hebben aanvullend meetapparatuur.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box