Brandveiligheid meubilair en matrassen

Arnhem

In het kort

Datum 20 april 2022
Tijd 09:30 - 15:00
Plaats Arnhem

Al jaren pleiten het IFV en de brandweer voor een betere brandveiligheid van bekleed meubilair en matrassen. Waarom is dit zo noodzakelijk? Welke mogelijkheden zijn er om meubilair en matrassen brandveiliger te maken? En welke belemmeringen zijn er?
Met dit symposium willen we de noodzaak en (on)mogelijkheden in beeld krijgen door beleidsmakers, brandweer en bedrijfsleven met elkaar in verbinding te brengen!

Ongeveer 25% van alle doden en gewonden bij woningbranden in Nederland is te wijten aan de brandbaarheid van beklede meubels en matrassen. Op Europees niveau liggen deze cijfers nog hoger. Onderzoek van het IFV heeft aangetoond dat het risico op dodelijke slachtoffers bij een brandende bank of matras niet alleen geldt voor de bewoners van het appartement zelf, maar ook voor bewoners van andere appartementen. De noodzaak om nu stappen te zetten is daarmee nog groter geworden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit in zijn onderzoek naar de flatbrand in Arnhem voor wetgeving om bekleed meubilair en matrassen brandveiliger te maken. De industrie ziet echter nog een aantal belemmeringen om zitmeubels en matrassen brandveiliger te produceren. Weerstand was er in het verleden vooral omdat de enige oplossing bestond uit chemische vlamvertragers. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven beschikbaar.

Voor wie?

Dit symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de productie, inkoop en verkoop van bekleed meubilair en matrassen. Daarnaast is het interessant voor beleidsmakers werkzaam bij de brandweer of andere overheden.

Meer informatie

Reserveer woensdag 20 april (9:30-15:00 uur, IFV Arnhem) alvast in uw agenda.

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met IFV Kennisevents per mail of

bel 06 1886 8828.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box