Congres Veerkrachtige crisisbeheersing

Spant!, Bussum

In het kort

Datum 15 mei 2024
Tijd 09:00 - 17:30
Toegang Gratis
Plaats Spant!, Bussum

Woensdag 15 mei organiseert het NIPV in samenwerking met de Vakraad Risico- en crisisbeheersing het congres Veerkrachtige crisisbeheersing. In het ochtenddeel belichten we in een groot aantal sessies onderzoek en praktijk rond hedendaagse thema’s van de crisisbeheersing.

In het ochtenddeel belichten we in een groot aantal sessies onderzoek en praktijk rond hedendaagse thema’s van de crisisbeheersing. Daarbij zijn drie lijnen te onderscheiden:

  1. Een sterk fundament. Alleen vanuit een stevige basis kunnen we flexibel reageren en improviseren bij onverwachte wendingen. Deze deelsessies doorlopen de gehele cyclus van risico- en crisisbeheersing, met onder andere sessies over de (on)mogelijkheden van crises vroegtijdig herkennen, operationeel leiderschap en de nafase.
  2. Partners in nieuwe uitdagingen. Samenwerkingsverbanden met diverse actoren vergroten het bereik, de slagkracht en de kwaliteit van de crisisrespons. Deze deelsessies behandelen een spectrum aan crisispartners die verschillende aspecten van crisisbeheersing voor hun rekening (kunnen) nemen: van overheden en overheidsinstanties tot private organisaties en ook de burgers zelf.
  3. Voorbereid op de toekomst. Met het oog op huidige trends en verwachtingen wat zal komen, zetten we in op vaardigheden en kennis die steeds relevanter lijken te worden. Deze deelsessies gaan onder andere in op prioritering bij schaarste en gebruik van technologie bij crisisbeheersing en risico’s omtrent vitale infrastructuur.

In het plenaire middagdeel staat ‘De veerkracht van Nederland’ centraal. We brengen 100 jaar publieke veiligheid voor het voetlicht, door 70 jaar terug te kijken en 30 jaar vooruit te blikken, door stil te staan bij wat we hebben bereikt en te overdenken wat ons nog te doen staat. Enkele vooraanstaande sprekers en panelleden krijgen deze middag de gelegenheid hun observaties met de aanwezigen te delen.

Gezien het snelgroeiende aantal personen die bij veiligheidsregio’s en hun partners werkzaam zijn op dit terrein, beoogt dit congres de eerste editie te zijn van een jaarlijks terugkerend groot congres Crisisbeheersing vanuit het NIPV en de Vakraad Risico- en crisisbeheersing.

Meer informatie
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box