Hoe beleef jij het brandweervak?

Online

In het kort

Datum 14 februari 2022
Tijd 15:30 - 17:00
Plaats Online

Ben jij manschap, bevelvoerder, ploegchef/postcommandant, OvD of AGS? Voor een verdieping en duiding van de eerste resultaten van het belevingsonderzoek 2021 organiseren we 3 online groepsgesprekken met repressieve brandweermensen. Doe jij (weer) mee?

Om te weten te komen hoe repressieve brandweermensen ontwikkelingen in het brandweervak en in de brandweerorganisatie beleven, wordt voor de tweede keer het belevingsonderzoek uitgevoerd. Eind vorig jaar hebben meer dan 6.000 repressieve brandweermensen (beroeps en vrijwillig) in alle 25 veiligheidsregio’s de vragenlijst ingevuld. Hierdoor hebben we op landelijk niveau betrouwbare resultaten gekregen. De volgende stap is om de percentages, statistieken en gemiddelden te duiden (verklaren). Daarvoor hebben we opnieuw je hulp nodig!

Meningen en ervaringen gevraagd voor de interpretatie van de eerste resultaten

Tijdens een online groepsgesprek gaan we met jou en je collega’s in gesprek over de eerste resultaten. Bijvoorbeeld over regelruimte, organisatievisie, verhouding werkvloer en leiding, uitruk op maat en organisatiecultuur. Zijn de resultaten bijvoorbeeld herkenbaar of juist niet? We gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. De resultaten worden geanonimiseerd en zullen niet te herleiden zijn naar individuele personen.

Data

Het groepsgesprek in Microsoft Teams duurt maximaal 1,5 uur en vindt plaats op:

  • Groepsgesprek 1: Donderdag 10 februari 09:30-11:00 uur
  • Groepsgesprek 2: Maandag 14 februari 15:30-17:00 uur
  • Groepsgesprek 3: Woensdag 16 februari 19.00-20.30 uur

Aanmelden

Aan ieder groepsgesprek kunnen maximaal 12 personen meedoen. Ben je manschap, bevelvoerder, ploegchef/postcommandant, OvD of AGS? Meld je dan aan via deze link. Je kunt ook deelnemen als je de vragenlijst niet hebt ingevuld.

Meer informatie

Dit voorjaar worden er één landelijke en 25 regionale rapportages opgeleverd. De resultaten worden toegelicht tijdens een webinar. Meer weten? Bezoek dan www.ifv.nl/belevingsonderzoek voor de laatste stand van zaken.


Wie is betrokken bij het belevingsonderzoek?

Het Veiligheidsberaad is de opdrachtgever van het onderzoek. Een stuurgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het onderzoek. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), FNV Overheid, CNV Overheid, de CMHF, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert het onderzoek uit.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box