Risicogericht samenwerken binnen de veiligheidsregio’s

Wageningen

In het kort

Datum 11 juni 2024
Toegang Gratis
Plaats Wageningen

Dit congres is de afsluiting van het Programma Risicogerichtheid. We blikken terug op de behaalde resultaten, laten zien wat de ervaringen met risicogericht werken zijn in de regio’s én we nemen je mee in hoe we de doorontwikkeling in de komende jaren voor ons zien. En natuurlijk is er ook volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen rond het risicogerichte werken.

Risicogericht werken vraagt van veiligheidsregio’s veel veranderingen in de risicoanalyse, prioritering en manier van werken. Daarnaast vraagt het nadrukkelijk een andere manier van samenwerken binnen de regio. Het is belangrijk dat vanuit verschillende organisatieonderdelen en expertises wordt meegedacht over veiligheidsvraagstukken, die voorliggen. Denk hierbij aan samenwerking tussen risicobeheersing, crisisbeheersing en incidentbestrijding en tussen onder meer milieu, evenementen, bouwen en omgevingsveiligheid.

Tijdens dit congres ligt de focus op het belang van samenwerken. En dat begint met samenwerken bínnen de veiligheidsregio.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor collega’s van de veiligheidsregio’s; functionarissen van risico- en crisisbeheersing, GHOR, vakbekwaamheid en/of incidentbestrijding, die zich bezighouden met risicogericht werken. Ook collega’s van bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling die zich bezighouden met dit thema of met het bredere veranderproces in de organisatie, zijn van harte uitgenodigd.

Aanmelden

De organisatie van dit congres is in handen van het Landelijke Programma Risicogerichtheid. Dit programma ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het risicogericht werken. Meer informatie over het Landelijk Programma Risicogerichtheid vindt u op de website www.risicogerichtwerken.nl. Het programma ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het risicogericht werken.

Binnenkort volgt het volledige programma en kun je je aanmelden.

Meer informatie

Neem contact op met NIPV Kennisevents.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box