Risicogericht samenwerken binnen de veiligheidsregio’s

Wageningen

In het kort

Datum 11 juni 2024
Toegang Gratis
Plaats Wageningen

Dit congres is de afsluiting van het Programma Risicogerichtheid. We blikken terug op de behaalde resultaten, laten zien wat de ervaringen met risicogericht werken zijn in de regio’s én we nemen je mee in hoe we de doorontwikkeling in de komende jaren voor ons zien. En natuurlijk is er ook volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen rond het risicogerichte werken.

Risicogericht werken vraagt van veiligheidsregio’s veel veranderingen in de risicoanalyse, prioritering en manier van werken. Daarnaast vraagt het nadrukkelijk een andere manier van samenwerken binnen de regio. Het is belangrijk dat vanuit verschillende organisatieonderdelen en expertises wordt meegedacht over veiligheidsvraagstukken, die voorliggen. Denk hierbij aan samenwerking tussen risicobeheersing, crisisbeheersing en incidentbestrijding en tussen onder meer milieu, evenementen, bouwen en omgevingsveiligheid.

Tijdens dit congres ligt de focus op het belang van samenwerken. En dat begint met samenwerken bínnen de veiligheidsregio.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor collega’s van de veiligheidsregio’s; functionarissen van risico- en crisisbeheersing, GHOR, vakbekwaamheid en/of incidentbestrijding, die zich bezighouden met risicogericht werken. Ook collega’s van bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling die zich bezighouden met dit thema of met het bredere veranderproces in de organisatie, zijn van harte uitgenodigd.

Programma en aanmelden

Het complete programma vind je op de website van het NIPV. Aanmelden kan via onderstaande knop.

Meer informatie

De organisatie van dit congres is in handen van het Landelijke Programma Risicogerichtheid. Dit programma ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het risicogericht werken. Meer informatie over het Landelijk Programma Risicogerichtheid vindt u op de website www.risicogerichtwerken.nl. Het programma ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het risicogericht werken.

Heb je een vraag, of een opmerking? Neem dan contact op met NIPV Kennisevents.

Aanmelden
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box