Samen leren van natuurbranden

Hart van Holland, Nijkerk

In het kort

Datum 1 november 2022
Tijd 09:30 - 17:00
Toegang Gratis
Plaats Hart van Holland, Nijkerk

De gortdroge en lange zomer van 2022 met veel natuurbranden is aanleiding voor NIPV en Brandweer Nederland om een bijeenkomst over de natuurbranden van dit jaar te organiseren. Samen met alle betrokken partijen willen we terugkijken op de kleine en grote branden die er het afgelopen seizoen zijn geweest. Ook willen we samen lessen trekken voor de komende jaren.

Thema’s

Vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende sprekers zullen in ieder geval de volgende thema’s aan bod komen:

 • de bestuurlijke dilemma’s in het beheersen en bestrijden van natuurbranden
 • het ontstaan en de wijze van uitbreiding van natuurbranden, mede in de wildland urban interface (het grensgebied tussen bebouwing en natuur)
 • de gebruikte techniek en tactiek voor natuurbrandbestrijding en de effectiviteit daarvan
 • zelfredzaamheid vanuit de bevolking, crisiscommunicatie en evacuatie
 • het voorkomen en beheersen van natuurbranden door middel van proactie en preventie
 • opschaling en commandovoering bij natuurbranden en de impact van de gelijktijdigheid van (natuur)branden op het systeem van brandweerzorg.

Voor wie?

Voor deze bijeenkomst nodigen we in het bijzonder uit:

 • brandweermensen, zowel uit de basiszorg, meldkamers als van het landelijk specialisme natuurbrandbeheersing
 • terreinbeheerders en -eigenaren
 • lokale bestuurders die te maken kregen met een groot natuurbrandrisico
 • communicatieprofessionals van terreinbeheerders, brandweer, gemeenten en andere betrokken organisaties
 • medewerkers van provincies, waterschappen en ministeries die beleidsmatig betrokken zijn bij natuurbranden
 • wetenschappers die actief zijn op het thema natuurbranden.

Meer informatie en aanmelden

Deelname is gratis. Vragen? Neem contact op met Kennisevents, e-mail kennisevents@nipv.nl.

Meer informatie en aanmelden
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box