Brancherichtlijn Blijvende vakbekwaamheid Brandweerduiker en Duikploegleider geactualiseerd

22 december 2021

Onlangs is de geactualiseerde Brancherichtlijn blijvende vakbekwaamheid Brandweerduiker en Duikploegleider definitief vastgesteld door de vakraden Incidentbestrijding en Leren & Ontwikkelen. ‘De geactualiseerde brancherichtlijn blijvende vakbekwaamheid Brandweerduiker en Duikploegleider biedt houvast aan de veiligheidsregio’s met duikteams om te komen tot een inhoudelijk programma voor blijvende vakbekwaamheid’, stelt Mark Bokdam, voorzitter van het netwerk Waterongevallenbeheersing.

‘De regio’s kunnen op basis van de brancherichtlijn beter volgen hoe het staat met de vakbekwaamheid van de mensen. Hierdoor kan pro-actiever worden gestuurd op een mogelijke extra oefenprogramma, zodat die ruim voor de datum van hercertificering kan worden gevolgd’, licht Mark verder toe.

Heb je vragen over de geactualiseerde brancherichtlijn, neem dan contact op met Mark Bokdam via m.bokdam@brandweertwente.nl

Meer informatie over waterongevallen vind je op de pagina Waterongevallen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box