Brandschone bluskleding

19 juli 2021

Voor de veiligheid en gezondheid van brandweermensen is het cruciaal dat zij werken in schone bluskleding. In het zomernummer van de Brandweerkrant vertelt Teammanager Persoonlijke Beschermingsmiddelen Marco van Rooijen hoe Utrecht samen met Gooi en Vechtstreek hebben gezorgd dat alle brandweercollega’s gegarandeerd werken in brandschone bluskleding.

‘Na samen met externe experts uitvoerig onderzoek te hebben gedaan naar bestaande normen over ‘schoon zijn’ van textiel, zijn we uitgekomen bij de ‘Oeko-Tex Standard 100’: een onafhankelijk testsysteem dat de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen in textiel bepaalt. De normen uit dit systeem hebben we als uitgangspunt gebruikt voor de eis hoe schoon we de pakken terug willen krijgen van de wasserij. Ook is het IFV-onderzoek ‘Blootstelling Rook’ uit 2018 gebruikt. In dit rapport wordt een aantal stoffen benoemd met daarbij de gevaren van blootstelling aan deze stoffen.’

 

Veilig

‘We hebben als projectgroep de lat echt hoog gelegd in dit traject en dat maakt ons trots, zowel op de samenwerking tussen de twee regio’s als op het resultaat. En dat resultaat is goed: de kleding wordt op een unieke manier gereinigd en komt schoon van gevaarlijke stoffen terug. Hiernaast worden de bluspakken gecontroleerd en gerepareerd. Hierdoor zijn wij verzekerd dat de kleding die terugkomt, echt gereed is voor een inzet. Zo kunnen wij onze mensen met vertrouwen veilig op pad sturen om hun werk te doen’, besluit Marco.

Het volledige artikel over de aanbesteding en samenwerking lees je in de Brandweerkrant.

 

Brandweerkrant

Vier keer per jaar verschijnt de Brandweerkrant van Nederland, met nieuws van en voor de regio’s.

Bezoek de pagina Naar de Brandweerkrant

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box