Elektrische voertuigen in parkeergarages en brandveiligheid

26 januari 2021

Er komen steeds meer elektrisch aangedreven auto’s in Nederland. Behalve dat deze auto’s in parkeergarages worden geparkeerd, komen er ook steeds meer laadpunten in deze garages. Vanuit het land komen er steeds meer vragen over de veiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages. Deze ontwikkeling is zo nieuw dat nog niet alle risico’s bekend zijn. Daarom zijn er nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages in dat geval moeten voldoen. Wel is helder dat de risico’s anders zijn. Het IFV en Brandweer Nederland werken aan een Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen, met tips voor risicobeheersing en incidentbestrijding. In afwachting hiervan volgen hieronder enkele vragen en antwoorden op de belangrijkste veiligheidsthema’s.

Voor welke nieuwe risico’s zorgen elektrische voertuigen?

Elektrische voertuigen maken meestal gebruik van lithium-ion batterijen als energieopslag. Als de batterij en het batterijmanagementsysteem goed functioneren, de batterij niet (te) warm wordt en niet beschadigd is en er op de juiste wijze met deugdelijke apparatuur wordt opgeladen, kan er niet veel fout gaan. Maar als de lithium-ion-batterij zelf in brand raakt (door bv. een productiefout, schok, temperatuuropbouw, beschadiging van de batterij, overladen of diep ontladen), zorgt dit voor andere risico’s dan de traditionele brandstoffen. Een brandende batterij kan moeilijk worden geblust. Het bluswater is lastig bij de (brandende) cellen in de batterypack te krijgen vanwege de goede afscherming ervan. Er is gedurende lange tijd veel water nodig om de batterij te koelen. Bij brandende lithum-ion batterijen komen veel brandbare en toxische gassen vrij.

Zijn er risico’s verbonden aan het parkeren en opladen van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarages?

Kijkend naar de kans op brand en het effect bij een brandend elektrisch voertuig, is duidelijk dat er extra risico’s zijn wanneer elektrische voertuigen gestald en opgeladen worden in een parkeergarage*. Omdat het om een relatief nieuwe ontwikkeling gaat, zijn nog niet alle risico’s bekend. Voor dit moment adviseren we diverse praktische maatregelen om het stallen en laden van elektrische voertuigen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden in parkeergarages. Ondertussen gaan we door met het ontwikkelen van kennis over dit onderwerp.

Welke praktische maatregelen kunnen eigenaren/beheerders van parkeergarages nemen om de kans op en de effecten van een brand in (ondergrondse) parkeergarages te verkleinen?

  • Zet elektrische voertuigen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang.
  • Zorg voor een snelle detectie van een brand door het aanbrengen van rookmelders en CO-melders.
  • Plaats laadpalen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang.
  • Plaats laadpalen bij voorkeur onder afvoerkanalen.
  • Zorg voor een deugdelijke aanrijdbeveiliging van de laadpalen.
  • Gebruik alleen goedgekeurde en onbeschadigde laadkabels, geïnstalleerd door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.
  • Plaats een noodstop/noodknop bij de toegang, zodat bij calamiteiten de gehele laadvoorziening kan worden uitgeschakeld.
  • Zorg voor duidelijke instructies zodat gebruikers van parkeergarages weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten.

Verder is de installatie van sprinklers of watermistsystemen altijd een welkome maatregel om branduitbreiding te voorkomen.

 

Wanneer verschijnt het Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen?

Het Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen is medio 2020 verschenen. Het is bedoeld voor adviseurs risicobeheersing en repressieve brandweermedewerkers. De ontwikkelingen rondom de energietransitie gaan snel. Blijf op de hoogte van de meest actuele informatie via de pagina Energietransitie op deze website en op www.ifv.nl/energietransitie/.


* Het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage is ook zonder elektrische auto’s of laadpalen al lastig voor de brandweer.

Bron: www.ifv.nl

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box