Brandweer Drenthe introduceert genummerde legpenning

12 mei 2022

Onlangs introduceerde Brandweer Drenthe de genummerde legpenning. Waar een erkenning voor een collega passend is, maar niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een landelijk erkende medaille, geeft Veiligheidsregio Drenthe (VRD) voortaan een legpenning.

Tot 1 januari 2020 werden leden van de vrijwillige brandweer die meer dan twintig jaren in dienst waren, automatisch voorgedragen voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

‘Daarnaast is er natuurlijk de ontwikkeling dat brandweermensen steeds korter in dienst zijn. Daarom heeft het bestuur van de VRD opdracht gegeven om nieuw decoratiebeleid voor vrijwilligers te ontwikkelen’, aldus Sander Bosma (Team IB).

Minder dan tien jaar: de legpenning

De legpenning kan uitgereikt worden aan vrijwilligers die minder dan tien jaren in dienst zijn, aan brandweermedewerkers die niet genoemd zijn in het Besluit personeel veiligheidsregio’s of aan derden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de VRD.

Vrijwilligersmedaille

Vanaf tien dienstjaren wordt de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid uitgereikt. Deze landelijk erkende medaille eert de vrijwilliger voor het bijdragen aan een veilige samenleving. Sander Bosma: ‘Bij de VRD wordt deze medaille uitgereikt bij het uit dienst treden van de vrijwilliger. Helaas zien we de laatste jaren dat veel vrijwilligers die de termijn van tien jaar niet halen. De grootste wijziging in het decoratiebeleid is dan ook de introductie van de genummerde legpenning. Dit lijkt ons een goede manier om ook deze collega’s te bedanken voor hun inzet.’


Voorkant:

Hierop staat het Nederlandse brandweerlogo aangevuld met de naam van de regio. Elke legpenning heeft aan de voorzijde een unieke nummering behorende bij de oorkonde en persoon aan wie de penning is uitgereikt.

Achterkant:

Aan de buitenrand vind je het logo van Veiligheidsregio Drenthe, waar Brandweer Drenthe onderdeel van is. De cirkel staat voor het continue proces, het kan rollen en geeft symbolisch weer dat er altijd beweging is. De blokjes symboliseren de samenwerking tussen de verschillende partners/partijen. Ze grijpen krachtig in elkaar en hebben de mogelijkheid om samen in beweging te zijn. De rode kleur is van de brandweer omdat zij een belangrijke drager is van Veiligheidsregio Drenthe. De woorden ‘Vakmanschap’, ‘Verbinding’ en ‘Vertrouwen’ staan synoniem voor wat belangrijk is om brandweerwerk uit te voeren. In het midden van de legpenning is de provincie Drenthe met de 12 Drentse gemeenten afgebeeld. Met enige verbeelding kun je in de provincie een gehurkte ademlucht drager ontwaren. De provincie Drenthe is doorkruist met een bijl, halligan tool en blusslang. Gereedschappen die synoniem staan voor brandweerwerkzaamheden.


Dit artikel komt uit het lentenummer van de Brandweerkrant van Nederland

 

Bezoek de pagina Blader door de krant op Issuu
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box