Brandweer vraagt om versnelde besluitvorming vuurwerkopslag

31 januari 2024

Brandweer Nederland steunt de oproep van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers dat de politiek haast moet maken met besluitvorming over vuurwerkopslag in woonwijken. Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Leren van twee vuurwerkrampen’ van de TU Twente, besloot Brandweer Nederland in december 2023 al om het optreden bij vuurwerkincidenten aan te scherpen. Uit dat rapport blijkt namelijk dat vuurwerk dat geclassificeerd is als consumentenvuurwerk, in geval van brand toch een massa-explosie kan veroorzaken. Zelfs wanneer de vuurwerkopslag voldoet aan alle huidige regels. Omdat de veiligheid van brandweermensen de hoogste prioriteit heeft, voegde Brandweer Nederland daarom de inzichten uit het onderzoeksrapport toe aan de tot dan toe geldende blusregels.

Evacueren en afstand houden

De onderzoekers van de TU Twente schrijven ten aanzien van brandweerinzet in het rapport dat de instructies voor het benaderen en bestrijden van een vuurwerkbrand, nu niet zijn toegesneden op het potentiële gevaar. De naderingsafstand voor de brandweer is op dit moment 25 meter voor branden met licht geclassificeerd vuurwerk (consumentenvuurwerk). Maar omdat niet kan worden uitgesloten dat een brand in een opslag van consumentenvuurwerk kan leiden tot een massaexplosie, volgde Brandweer Nederland de aanbevelingen van de onderzoekers en geldt nu dezelfde instructie als voor zwaar geclassificeerd vuurwerk. Dat betekent dat de prioriteit in eerste instantie niet meer gaat naar de bestrijding van de brand, maar naar het evacueren van omwonenden. En dat brandweermensen op veilige afstand blijven totdat blijkt dat er geen explosiegevaar meer is.

Acceptabele risico’s

Hoewel na lezing van het rapport duidelijk werd dat deze aanpassing in de blusinstructie het enige juiste was om te doen, spreekt commandant Anton Slofstra namens Brandweer Nederland toch ook van een duivels dilemma: “Aan de ene kant willen brandweermensen – als het verantwoord kan – naar een incident om de ernst van de situatie in te kunnen schatten en te blussen als het kan. Aan de andere kant maakt het risico op een massaexplosie dat ze op ruime afstand moeten blijven, wat in de dichtbebouwde samenleving niet altijd mogelijk is en óók grote consequenties kan hebben.”

Duidelijkheid

Daarom onderschrijft Brandweer Nederland ook de aanbeveling in het rapport dat de regering en de Tweede Kamer duidelijkheid moeten verschaffen over welke risico’s van vuurwerkopslag en vuurwerkvervoer (nog) acceptabel zijn in onze samenleving. Dit onderzoek toont aan dat de brandweer in een aantal gevallen niet (of niet veilig) op kan treden, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van burgers en brandweerpersoneel. “Veiligheid kan alleen worden gegarandeerd als de veiligheidsmaatregelen van transport, opslag en gebruik in overeenstemming zijn met de risico’s. Dat lijkt nu niet het geval. Dat werd deze week ook weer pijnlijk duidelijk in Rotterdam, waar in allerijl uit voorzorg een vuurwerkopslag werd ontruimd om te voorkomen dat deze bij de brand betrokken kon raken”, aldus commandant Slofstra.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box