Brandweerkerndata 2021 in dashboard

01 december 2022

Op 31 december 2021 telde de Nederlandse brandweer in totaal 22.492 personen in repressieve dienst, waarvan 19 procent beroeps en 81 procent vrijwilligers. Van het aantal personen in repressieve dienst was 94 procent man en 6 procent vrouw. Zij opereerden vanuit 954 kazernes. De mediane opkomsttijd in 2021 was 8:27 minuten. De cijfers over 2021 zijn in lijn met die over voorgaande jaren.

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen. Dit met als doel om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren. Over het verslagjaar 2021 worden de brandweerkerndata voor het eerst in overzichtelijke dashboards gepresenteerd.

Portal kerncijfers

De dashboards Repressief brandweerpersoneel (inclusief PPMO-keuringen), Kazernes en Diploma’s zijn beschikbaar op de portal kerncijfers veiligheidsregio’s. Voor opkomsttijden was al een dashboard beschikbaar (incidenten reactietijden).

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box