‘De nasleep van een brand is indrukwekkend’

30 september 2021

‘Na een brand in de nacht staan gedupeerden letterlijk met de blote voeten op straat. De brandweer staat op het punt te vertrekken en dan komt de opgeroepen Salvagecoördinator (SC) ter plaatse om de gedupeerde bij te staan.’ Wilfred Witsiers geeft een inkijkje in het werk van een SC.

In het dagelijks leven is Wilfred brandexpert en via zijn werkgever staat hij regelmatig een week op (hard-)piket als SC. In 1997 start hij als vrijwilliger bij de post Megen (Brabant-Noord) en in 2016 rondt hij de tweejarige avondopleiding tot bevelvoerder af.

Adrenaline

‘Als brandweerman zie ik dat de impact van een brand enorm is, maar als SC zie ik dat de nasleep net zo indrukwekkend is. Het mooie van het optreden als SC is het kunnen aanbieden van directe hulp na een incident’, geeft Wilfred aan. ‘De belangrijkste taak is het opvangen van gedupeerden die na een brand niet weten welke (praktische) zaken zij als eerste moeten regelen.’

Schadebeperking

Wilfred kent als brandweerman ook de andere kant. ‘Als bevelvoerder ben ik al actief betrokken bij schadebeperking. Door het kiezen van het meest adequate blusmiddel en de juiste brandbestrijdingstactiek kunnen we nevenschade zoveel mogelijk voorkomen. Door onderzoek, kennis en ervaring worden de blustechnieken en -tactieken jaarlijks geactualiseerd. Dat helpt enorm om de schade te beperken.’

Het volledige verhaal met onder andere meer informatie over Salvage lees je in het zomernummer van de Brandweerkrant.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box