Doctrine brandbestrijding: nieuwe versie beschikbaar

24 januari 2023

Op 22 november 2022 heeft de RCDV een nieuwe versie van de Doctrine Brandbestrijding vastgesteld. In deze doctrine verwoordt de Nederlandse brandweer de fundamentele, gezamenlijke uitgangspunten voor haar handelen bij het voorkomen beperken en bestrijden van incidenten. Het is de theorie achter het brandweervak, opgedaan door onderzoek en het analyseren van praktijkervaringen.

Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van de brandweerdoctrine was de tragische gebeurtenis bij de brand in De Punt in 2008 waarbij drie collega’s om het leven kwamen. Als eerste werd het kwadrantenmodel opgesteld en al snel rees het inzicht dat de brandweer ook behoefte had aan een gezamenlijke doctrine: de theorie achter het brandweervak die het vakmanschap bij een veilig en effectief brandweeroptreden ondersteunt.

In de jaren na 2008 heeft de brandweer in Nederland veel geleerd door eigen onderzoeken, incidentonderzoek, internationale contacten en vele vormen van kennisdeling. Dit geleerde is vastgelegd in de doctrine brandbestrijding.

Doctrine brandbestrijding

De doctrine Brandbestrijding beschrijft hoe de brandweer haar invult en hoe de brandweer het veiligst en effectiefst kan optreden bij brandbestrijding. De doctrine is geen voorschrift of procedure, maar biedt kennis en inzicht. Voor alle duidelijkheid: deze doctrine Brandbestrijding is nooit af en zal zich altijd (moeten) ontwikkelen. Nieuwe ervaringen en onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de doctrine. Ricardo Weewer:

“Dit is een mijlpaal voor de brandweer. Nooit eerder is vastgelegd wat de doctrine is op gebied van brandbestrijding. Zowel op strategisch als tactisch en operationeel niveau. Uniek voor de wereld is dat het operationele niveau gebaseerd is op praktijkgericht onderzoek.”

Brede toepassing

De Doctrine Brandbestrijding handelt nu alleen over de kerntaak brandbestrijding. Primair is de Doctrine Brandbestrijding beschreven voor gebouwbranden. Maar de principes en strategische uitgangspunten worden óók gebruikt voor andere doctrines in de maak, zoals voor natuurbrandbestrijding. Bovendien zal de doctrine in de toekomst ook op andere incidenten dan alleen brand van toepassing zijn.

Download hier de nieuwe versie van de Doctrine Brandbestrijding.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar de Vakraad Incidentbestrijding.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box