Nieuwe versie Handboek C2000 Brandweer beschikbaar

01 maart 2024

Het Handboek C2000 Brandweer is vernieuwd. Dit handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000 en ook veel informatie die de veiligheidsregio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

Naslagwerk voor de brandweer

Snelle en ongestoorde communicatie is essentieel voor het veilig en effectief functioneren van hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. Het Handboek C2000 Brandweer is een naslagwerk voor medewerkers van de brandweer en heeft als doel om afspraken en procedures rondom het digitale communicatienetwerk C2000 te borgen. Deze informatie bevordert optimaal gebruik van de mogelijkheden van C2000 in de spoedeisende hulpverlening, een landelijk uniforme werkwijze met C2000 en relevante kennis van C2000.

Belangrijkste wijzigingen

Het NIPV heeft het Handboek C2000 Brandweer in beheer en verzorgt samen met de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer de jaarlijkse actualisatie van het handboek.

De belangrijkste wijzigingen in deze vernieuwde versie zijn:

  • Er is per meldkamergebied een ‘verbindingshuis’ gemaakt, zie bijlage A.
  • Paragraaf 4.7.6 Fallbacksysteem C2000 is gewijzigd.
  • In de toekomst wordt C2000 vervangen door een nieuw missiekritisch netwerk. De informatie over deze ontwikkelingen staat in paragraaf 1.9. De projectnaam NOVAA wordt niet meer genoemd in deze versie van het handboek.
  • De verbindingsschema’s voor het landelijk specialisme IBGS zijn gewijzigd. Zie bijlage A, de schema’s 9, 10 en 11.
  • De verbindingsschema’s voor het landelijk specialisme STH zijn gewijzigd. Zie bijlage A, de schema’s 17A en 17B.
  • In bijlage A Verbindingsschema’s is een nieuw schema toegevoegd voor de C2000- communicatielijnen bij het gebruik van de DCU. Zie bijlage A, schema 22.
  • Voor incidenten op groot water zijn de LMG-gespreksgroepen gewijzigd, deze aanpassing is gedaan in bijlage A, schema 18 en 19.

Het handboek en de bijlagen vind je op de website van het NIPV.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box