Handboek C2000 vernieuwd

27 januari 2022

Het Handboek C2000 Brandweer is weer vernieuwd. Dit handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000, maar ook veel informatie die de veiligheidsregio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten. Ook de animaties over het Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer (LKF-B) zijn vernieuwd.

Patrick Grim, voorzitter redactiecommissie C2000 Brandweer: ‘In de regio’s is veel expertise over het gebruik van C2000. Deze is verzameld en verwerkt in het nieuwe handboek. Het vernieuwde handboek met de daarin opgenomen verbindingsschema’s en de animaties bieden een basis voor uniformiteit. Regelmatig oefenen volgens de afgesproken verbindingsstructuren blijft belangrijk, om dit mogelijk te maken zijn er in de fleetmap C2000 extra oefenen gespreksgroepen gekomen. Met als doel ‘Train as you fight!’ Zo houden we met elkaar de kennis over C2000 op peil.’

In de regio’s is veel expertise over het gebruik van C2000. Deze is verzameld en verwerkt in het nieuwe handboek.

Belangrijkste wijzigingen

In deze versie van het handboek en de bijlagen zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • de aanvraagprocedure voor Gespreksgroepen en Capcodes in 4.6.5;
  • daar waar ruimte is voor eigen invulling van een norm is dat met een * aangegeven;
  • REG-Inmeld is overal REG-100 geworden;
  • toevoeging van extra RMG en LMG gespreksgroepen;
  • in schema 26 en 27 van bijlage A is de Werkwijze schakelen extern (peloton) verduidelijkt;
  • schema 20 en 21 van bijlage A aangepast op werkwijze STH in overleg met landelijke projectgroep STH Aanpassing in verbindingsstructuur voor watertransport met waterwagens 801-820.

Nieuwe animaties Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer (LKF-B)

Aanvullend op het handboek zijn er 4 animaties over het Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer beschikbaar. Deze zijn in 2021, net als het handboek, herzien en weer helemaal up-to-date. Voor de volledigheid is er daarnaast een FAQ opgesteld voor de animaties én een voorbeeld – PowerPoint presentatie beschikbaar. Al deze middelen zijn vrij te gebruiken en eventueel aan te vullen met regionale informatie om de kennis over C2000 en het LKF-B over te dragen.

Levend document

Het IFV heeft het Handboek C2000 Brandweer in beheer en verzorgt samen met de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer de jaarlijkse actualisatie van het handboek en de afstemming van de inhoud op de jaarlijkse actualisatie van de LKF.

Voor vragen of verbetersuggesties kun je mailen naar het Kennisplein IFV.

Je kunt de nieuwe versie downloaden via het Kennisplein IFV.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box