Handreiking Veilig werken met hoogteverschillen in Arbocatalogus

20 juli 2021

In de praktijk wordt gezien dat veilig werken bij hoogteverschillen door de regio’s verschillend wordt opgepakt. Dat leidt tot verschillen in opleiding, materiaal, inzetprocedures en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Regio’s gaven aan dat er behoefte is aan een landelijke handreiking hoe veilig om te gaan met valgevaar. Deze is nu beschikbaar.

Het beheersen van valgevaar bij brandweerinzetten is complex vanwege de wisselende omstandigheden, de specifieke kennis die vaak vereist is en de diversiteit en aanbod van materialen waaruit gekozen kan worden.

Arbocatalogus

De afgelopen jaren is er door vakspecialisten uit diverse regio’s gewerkt aan een landelijke handreiking voor veilig werken op hoogte en in dieptes. Afgelopen maandag is deze door de vakraad Incidentbestrijding aangenomen. De handreiking bevat adviezen voor de regio’s met als doel vallen te voorkomen en de impact van vallen te beperken. De handreiking is opgenomen in deel C van de Arbocatalogus.

Bekijk de Handreiking Veilig werken met hoogteverschillen.

Arbocatalogus Brandweer

In de Arbocatalogus Brandweer staan maatregelen om risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken.

Bezoek de pagina Naar de Arbocatalogus

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box