Infoblad energietransitie voor incidentbestrijders

10 september 2021

‘Alle beschikbare operationele kennis over en handelingsperspectieven voor incidenten met nieuwe energiedragers staan in dit infoblad overzichtelijk op een rij. Onmisbare informatie voor onze repressieve collega’s’, vertelt Jurjen Timmerman van de vakraad Incidentbestrijding over het Infoblad energietransitie voor incidentbestrijders.

Het Infoblad energietransitie voor incidentbestrijders biedt repressief brandweerpersoneel kennis en een handelingsperspectief voor nieuwe en andersoortige incidenten. Het gaat daarbij om incidenten met windturbines, (lithium-ion) accu’s, koolstofdioxide, Liquified Natural Gas (LNG), biomassa, zonnepanelen, waterstof, geothermie en multifuel tankstations.

Aandachtskaarten

De kennis bestaat uit een korte uitleg van een specifiek facet van de energietransitie en de belangrijkste veiligheidsrisico’s voor de incidentbestrijding die daarmee gepaard gaan. Daaraan wordt een handelingsperspectief gekoppeld. Ook wordt per facet van de energietransitie een casus gepresenteerd van een incident met de lessen die daaruit getrokken kunnen worden voor de betrokken incidentbestrijders. Achterin het infoblad vind je alle beschikbare protocollen en aandachtskaarten, waaronder de nieuwste aandachtskaart over Lithium-ion energiedragers.

Inzichten

Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid: ‘De energietransitie staat niet stil. De afgelopen jaren hebben het IFV en Brandweer Nederland een aanzienlijke hoeveelheid hulpmiddelen, aandachtskaarten en protocollen gepubliceerd. Denk aan aandachtskaarten voor LNG, waterstof en energieopslagsystemen. In deze nieuwe publicatie hebben we die operationele kennis gebundeld. Een mooie toevoeging is dat per energiedrager een casus wordt besproken. De betrokken bevelvoerder, officier van dienst of adviseur gevaarlijke stoffen blikt terug en deelt zijn of haar belangrijkste inzichten en lessen.’

Voor wie?

Dit infoblad is primair bedoeld voor manschappen, bevelvoerders, (hoofd)officieren van dienst en adviseurs gevaarlijke stoffen. Daarnaast kunnen medewerkers vakbekwaamheid en risicobeheersing het infoblad gebruiken bij het maken van oefeningen en het adviseren over energietransitievraagstukken en vergunningverlening.

Het infoblad vind je op de site van het IFV.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box