3680 meldingen van brandweerincidenten tijdens jaarwisseling

01 januari 2024

De brandweer in Nederland heeft tijdens de jaarwisseling 3680 meldingen ontvangen van incidenten, vergelijkbaar met afgelopen jaren. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland onder de 25 veiligheidsregio’s. “Tijdens de nieuwjaarsnacht van dit jaar is er opnieuw een aanzienlijke inzet van de brandweer nodig geweest, soms in lastige omstandigheden. Ik ben trots op de duizenden collega’s die zich opnieuw hebben ingezet voor onze veiligheid deze jaarwisseling, zowel op straat als in de meldkamers en daarbuiten,” zegt Tijs van Lieshout, voorzitter Brandweer Nederland.

De jaarwisseling is traditiegetrouw een drukke nacht voor de brandweer en andere hulpdiensten, met veel meer incidenten dan in een standaard nacht. Afgelopen nacht kreeg de brandweer vooral te maken met containerbranden, autobranden en andere buitenbranden, vergelijkbaar met voorgaande jaarwisselingen.

Onze collega’s rukken uit om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen. Je kunt je niet voorstellen dat je dit werk moet doen terwijl je zwaar vuurwerk als een soort bommen naar je hoofd geslingerd krijgt. Ik vind dat onbegrijpelijk.

Bekogelen met vuurwerk

Op verschillende plekken in het land werden brandweermensen en andere hulpverleners met vuurwerk bekogeld. Dit gebeurde onder andere in Veiligheidsregio Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Gelderland-Zuid, Drenthe en Groningen, waardoor brandweercollega’s soms tijdelijk hun werk niet konden doen. Commandant/directeur Tijs van Lieshout vindt dit onbegrijpelijk: “Hoe haal je het in je hoofd. Onze collega’s rukken uit om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen. Je kunt je niet voorstellen dat je dit werk moet doen terwijl je zwaar vuurwerk als een soort bommen naar je hoofd geslingerd krijgt. Ik vind het onbegrijpelijk dat ik dit opnieuw moet benadrukken.”

Trots op inzet

“In veel regio’s wordt tijdens de jaarwisseling extra personeel en materieel ingezet. Ook dit jaar merkten we weer dat een goede voorbereiding zijn vruchten afwerpt. Samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten zorgden we zo ook dit jaar weer voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling. Deze waardevolle samenwerking komt juist tijdens zo’n nacht extra duidelijk naar voren.”

Met veel trots kijkt de commandant dan ook terug op afgelopen nacht en jaar: “Onze brandweercollega’s kunnen echt het verschil maken. De jaarwisseling is voor ons de drukste 24 uur, maar daarnaast ook altijd een moment van reflectie. We komen als brandweer vaak in schrijnende situaties terecht, vaak met verlies. Of het nou gaat om mensenlevens, gezondheid of materiele schade. Onze collega’s staan er wel, en dat maakt mij enorm trots. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Kerncijfers nieuwjaarsincidenten

Ieder jaar inventariseert Brandweer Nederland op 1 januari de incidenten waarbij de brandweer tijdens oud en nieuw is ingezet. Deze aantallen presenteren we hier met daaraan toegevoegd een algemeen sfeerbeeld. Tot 2019 werden deze cijfers handmatig verzameld in samenwerking met de veiligheidsregio’s. In 2020 heeft Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in opdracht van Brandweer Nederland een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de nieuwjaarincidenten en gebaseerd is op de data van de meldkamers (GMS-data) met uniforme rekenregels. De periode waarover gerapporteerd wordt, is tussen 31 december 0:00 uur en 1 januari 08:00 uur (24+8=32 uur). Regionale cijfers kunnen door het gebruik van andere rekenregels afwijken van het landelijke beeld.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box