Jaarwisseling: brandweer krijgt 3.922 meldingen

01 januari 2022

De brandweer in Nederland heeft tijdens de afgelopen jaarwisseling een vergelijkbaar aantal meldingen ontvangen als vorig jaar tijdens Oud en Nieuw. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland. Dit jaar kreeg de brandweer 3.922 meldingen, vorig jaar waren dat er 3.949.

‘Voor het tweede jaar op rij zien we dat er minder meldingen zijn sinds het landelijk vuurwerkverbod’, zegt Tijs van Lieshout, voorzitter van Brandweer Nederland. ‘Al blijft het bizar dat zoveel inzet van hulpdiensten nodig is om het feest van de jaarwisseling te vieren. Het coronavirus heeft in deze tijd ook effect op de beschikbaarheid van onze mensen vanwege uitval door ziekte en quarantainemaatregelen. We zijn er trots op dat we dankzij de flexibiliteit van iedereen de paraatheid overeind hebben kunnen houden. Daar wil ik al onze collega’s voor bedanken.’

Regionale verschillen

Ook dit jaar zien we weer verschillen tussen de 25 veiligheidsregio’s. Variërend van heel rustig en gemoedelijk tot druk en lokaal onrustig, maar over het algemeen heeft de brandweer goed kunnen optreden. De brandweer moest uitrukken voor meerdere woningbranden, autobranden, branden in containers en afvalbrandjes.

Samenwerking

De samenwerking met de andere hulpdiensten is weer goed verlopen. De brandweerkorpsen bereiden zich elk jaar goed voor op de jaarwisseling, samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. In situaties waarbij dat nodig was en op risicolocaties werd samen met de politie opgetrokken om een veilige werkomgeving te creëren voor de brandweer.

Dashboard Kerncijfers nieuwjaarsincidenten

Ieder jaar worden de incidenten waarbij de brandweer tijdens oud en nieuw is ingezet, op 1 januari geïnventariseerd en worden de aantallen hier weergegeven met daaraan toegevoegd een sfeerbeeld. Tot 2019 werden deze cijfers handmatig verzameld, samen met de veiligheidsregio’s. Het IFV heeft in opdracht van Brandweer Nederland een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de nieuwjaarincidenten en gebaseerd is op de data van de meldkamers (GMS-data) met uniforme rekenregels. De periode waarover gerapporteerd wordt, is tussen 31 december 0:00 uur en 1 januari 08:00 uur (24+8=32 uur). Hiermee sluiten we aan bij de werkwijze van de politie.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box