Jack Mikkers nieuwe portefeuillehouder Brandweer

21 maart 2023

Maandag 20 maart hebben de leden van het Veiligheidsberaad ingestemd met de benoeming van Jack Mikkers als portefeuillehouder Brandweer binnen het Veiligheidsberaad. Hij volgt hiermee Wouter Kolff op, die de voorzittershamer per 1 april aanstaande overneemt van Hubert Bruls.

Jack Mikkers nieuwe portefeuillehouder Brandweer

“Een veilige omgeving is voor iedereen in Nederland essentieel. Als mens om in te leven, als professional om in te werken.”
Jack Mikkers

Jack Mikkers – voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord – gaat enthousiast met deze taak aan de slag. “Een veilige omgeving is voor iedereen in Nederland essentieel. Als mens om in te leven, als professional om in te werken. Mijn focus is gericht op de ruim 23.000 brandweerprofessionals die vanuit de 950 brandweerposten hun werk doen. Hoe houden we de brandweerzorg toekomstbestendig? Wat is er nodig om de uitvoering kwalitatief goed op peil te houden en hoe houden we het werk interessant? Goede verhoudingen tussen afstemming over landelijk beleid, de regionale organisatie en lokale borging is daarbij van groot belang. Daar ga ik mij voor inzetten.”


Brandweerzorg is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio’s.

Binnen de portefeuille Brandweer zijn de onder andere de thema’s ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’, ‘Onderzoek brandweerstatistiek, beleving brandweerpersoneel en ‘natuurbrandbeheersing’ actueel.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box