Je kunt niet onderzoeken wat je niet weet

18 mei 2022

7e Incidentonderzoeksdag in het teken van maatschappelijke ontwikkelingen Hoe staat het met de brandveiligheid van (buurt) batterijen, hoe gaan we om met het toenemende aantal dieren dat omkomt bij stalbranden, welke invloed hebben nieuwe bouwwijzen op de rookontwikkeling en -verspreiding, hoe zorgen we ervoor dat we straks ook nog voldoende vrijwilligers hebben, waar loop je tegenaan bij een brand in zonnepanelen, hoe bereiken we de steeds langer thuiswonende senior. Deze en vele andere vragen werden belicht tijdens de 7e Incidentonderzoeksdag op 17 mei in het Gelredome.

Door de snel opeenvolgende maatschappelijke en technische ontwikkelingen neemt ook het aantal onzekere factoren toe. Dat vraagt om flexibiliteit. We kunnen niet alles van te voren weten en leren vaak van de praktijk. Daarom is incidentonderzoek en het verzamelen van data zo belangrijk. Nieuwe technische ontwikkelingen of nieuwe eisen aan milieu of bouwregelgeving leveren weer andere situaties op, terwijl veiligheid vaak niet op de agenda staat van beleidsmakers. Zo sprak Esther Lieben, Regionaal Commandant Haaglanden, terecht haar zorgen uit over de vele hoge woontorens die gebouwd gaan worden in Den Haag. 5000 mensen op ‘een stukje zo groot als een postzegel’. Hoe brengen we die mensen in veiligheid als er brand uitbreekt?

Integraal

Verschillende sprekers pleitten voor een integrale aanpak. Het is een maatschappelijk probleem dat bijvoorbeeld de varkensstallen steeds groter en groter worden. Omdat de consument nog te vaak gaat voor goedkoop vlees worden er megastallen gebouwd en worden de dieren door investeringsmaatschappijen gezien als bedrijfsgoederen. Dieren kunnen zelf niet vluchten en als je al tijd hebt om te ontruimen: waar gaan de dieren heen. Maar als er dieren omkomen wordt wel vaak naar de brandweer gekeken. Omdat de regelgeving niet gericht is op megastallen is het zaak dat er aan de voorkant met meer partijen overlegd wordt over materialen, vluchtwegen en dergelijke.

Waardering

De verschillende deelsessies leverden mooie gesprekken op en vooral ook veel vragen waar we het antwoord nog niet op weten. Door ervaringen te delen leren we steeds meer. Dat is een belangrijke functie van de incidentonderzoeksdag: ervaringen delen, netwerken en toch ook een stukje motivatie en waardering voor al het werk dat de brandonderzoekers het hele jaar door verzetten.

Impressie van een deelsessie door Patrick van Gerner

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box