Koersplan ‘Onderwijs Onderweg’ vastgesteld

19 april 2024

Op vrijdag 19 april 2024 gaf de RCDV een akkoord op het koersplan van het Programma Onderwijs Onderweg. Ook het MT NIPV heeft ingestemd met het koersplan en de gezamenlijke ambitie. Het Programma is één van de vier Grote Werken en richt zich op het verbeteren van het onderwijsstelsel voor brandweer en crisisbeheersing. Frans Schippers, programmadirecteur Onderwijs Onderweg: “Met de goedkeuring van het koersplan kan een volgende stap gezet worden in het waarmaken van onze ambitie. En dat is samen op weg naar een goed werkend onderwijsstelsel met praktijkgericht, flexibel en up-to-date onderwijs voor alle brandweer- en crisisprofessionals in de veiligheidsregio’s.”

In het koersplan staat beschreven hoe de verbetering van het onderwijsstelsel de komende jaren wordt aangepakt. Het doel is te werken aan flexibel onderwijs dat goed aansluit op de vraag uit de beroepspraktijk. Hiervoor is een transparant, goed werkend en flexibel onderwijsstelsel nodig. Om hier te komen is gekozen voor een stapsgewijze aanpak, waarin met elkaar ontdekken, reflecteren, leren en weer op pad gaan centraal staan. Dit betekent dat in verschillende fasen wordt geëxperimenteerd en vanuit die ervaringen weer verder wordt ontwikkeld.

Centraal staan de volgende zes ontwikkelopgaven:

  1. beter samenspel door meer rolduidelijkheid, rolbewustzijn en rolvastheid;
  2. betere sturing en aansluiting op de vraag vanuit de beroepspraktijk;
  3. meer flexibiliteit in het functiestelsel en de kwalificatiedossiers;
  4. meer flexibiliteit in het onderwijs, waarin de deelnemer centraal staat;
  5. efficiëntere en effectievere uitvoering;
  6. gezamenlijke evaluatie en snellere aanpassing van onderwijs.

Waarom een herziening van het onderwijsstelsel?

In september 2023 verscheen de rapportage ‘Onderwijsstelsel veiligheidsregio’s: de zoektocht naar verbetering’. Hieruit bleek dat het huidige onderwijsstelsel onvoldoende aansluit op de snel veranderende wereld om ons heen. In het rapport zijn de knelpunten in het huidige stelsel beschreven en is een eerste perspectief voor de toekomst geschetst. Dit toekomstperspectief en de aanpak om hiernaartoe te werken is verder uitgewerkt in het koersplan.

Meer informatie

Lees het koersplan Programma Onderwijs Onderweg. Heb je na het lezen van dit koersplan vragen? Mail dan naar onderwijsonderweg@nipv.nl.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box