Koninklijke Erepenning voor Brandweervereniging Woerden

16 december 2021

De brandweervereniging uit Woerden heeft een Koninklijke Erepenning ontvangen, als symbool voor ‘het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger’, zo is te lezen op website van het Koninklijk Huis.

De brandweervereniging uit Woerden bestaat dit jaar exact 100 jaar: ‘Al 100 jaar is de brandweervereniging een verbindende factor voor de brandweer in Woerden. En zeker in coronatijd is weer gebleken hoe belangrijk die functie is’, laat postcommandant Erik Esteie trots weten.

‘Wenschelijk’

‘De brandweervereniging Woerden is opgericht in 1921. Nadat de brandweer in Woerden een nieuwe motorspuit-aanhanger kreeg, vond toenmalige Opperbrandmeester Nic Blok het zinvol om regelmatig met het nieuwe materiaal te oefenen. Dat was toen nog niet gebruikelijk. In het verslag van de eerste oefenavond is uit de toespraak van de Opperbrandmeester letterlijk opgetekend:

‘dat het wenschelijk is, een brandweervereeniging te stichten waardoor een zekere band zal ontstaan. De beproevingen zullen niet dikwijls genoeg gehouden worden om een vriendschappelijke verhouding te verkrijgen, een verhouding die spreker als zeer gewenscht beschouwt’.

Het volledige artikel en nog meer verhalen voor en door de regio’s lees je in het winternummer van de Brandweerkrant.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box