Kruis van Verdienste voor Joop Huizing

30 augustus 2021

Vrijdag 27 augustus ontving brandweercollega Joop Huizing voor zijn bijzondere bijdrage voor de brandweer in Nederland het Gouden Kruis van Verdienste uit handen Stephan Wevers, voorzitter van de Adviescommissie Waardering en Erkenning Brandweer

Joop Huizing is een begrip in de Nederlandse brandweerwereld en ook buiten onze landgrenzen is hij geen onbekende. Hij startte in 1970 bij de brandweer en kende in 2020 zijn 40-jarig ambtsjubileum en zijn 50-jarige brandweerjubileum. Begin dit jaar ging Joop met pensioen. In zijn lange carrière zette hij zich in op veel verschillende vlakken. Zo werkte hij veertig jaar voor de Brandweerregio Gooi en Vechtstreek, tien jaar voor de gemeentelijke en bedrijfsbrandweer en maakte hij zich hard voor het vakgebied Opleiden en Oefenen en de Vaardigheidstoetsen (ABWC).

Opleiden en oefenen

’Je naam is onlosmakelijk verbonden met het vakgebied Opleiden’ sprak Wevers. ‘Als je aan opleiden in de brandweerwereld denkt, dan komt één naam meteen naar voren: Joop Huizing. Jij hebt in én voor ons land een zeer belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het zogeheten vakbekwaam worden en je zette je op een geweldige manier in voor de doorontwikkeling van het brandweeronderwijs.’

Toen de brandweer in Nederland nog geen landelijk gecoördineerde aanpak kende, gaf elke regio op zijn eigen manier invulling aan het vakgebied Opleiden en Oefenen. Samen met zijn collega’s startte Joop Huizing met het verzamelen en ordenen van lesmateriaal. Daartoe werd zelfs een vakantiehuisje op de Beekse Bergen gehuurd, waar Huizing en zijn team dagenlang bezig waren om met een oude stencilmachine lesboekjes te maken. De opmaat naar een volwaardig cursusboek, een primeur in Nederland. Ook was Joop betrokken bij de oprichting van het oefencentrum in Crailo. Brandweer Gooi en Vechtstreek had hiermee het eerste regionale opleidingsinstituut dat dagopleidingen organiseerde. Deelnemers kwamen uit heel Nederland.

Brandweeracademie

Ook zette Joop zich bijna 25 jaar in als docent en hoofddocent op de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Naast het lesgeven heeft hij meegeholpen met het actualiseren van het onderwijs en heeft hij zich ingezet als examinator en als voorzitter van de examencommissie. Het werk als examinator doet hij sinds 2017 ook op Bonaire en Curaçao, waar hij – nog steeds – namens de Brandweeracademie opereert. Dit zal hij overigens ook na zijn pensioen blijven doen. Het IFV omschrijft hem hierin als ‘een ambassadeur voor zowel het IFV als de brandweer.

ABWC

Gelinkt aan zijn passie voor opleiden is Joop sinds 1992 ook bestuurlijk betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Wat ooit begon als wedstrijden voor (vooral) vrijwillige korpsen en bedrijfsbrandweren, groeide uit tot jaarlijks terugkerende landelijke vaardigheidstoetsen. Het competitieve element en de onderlinge sociale contacten zijn belangrijk bij de wedstrijden. Maar de wedstrijden geven ook inzicht in de algemene geoefendheid en van de wijze waarop nieuwe procedures en technieken in het land zijn ingebed. Als voorzitter en landelijk coördinator speelde Joop een zeer voorname rol in deze ontwikkeling. In de eigen regio stond Joop aan de basis van de zogeheten Borsen Trofee, de onderlinge wedstrijden tussen de brandweerploegen in Gooi en Vechtstreek.

Buitenland

Joop verdiende ook buiten de landsgrenzen zijn sporen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking vroeg hem in 1993 naar Suriname af te reizen om daar de noodzaak van verdere professionalisering van de brandweer in kaart te brengen. Tijdens deze twee weken durende missie bracht

Huizing heel vakkundig de knelpunten en uitdagingen in kaart. Ook in Engeland en Zweden is Huizing geen onbekende. Als groot voorvechter van ‘realistisch oefenen’ brachten tussen 2001 en 2014 duizenden Nederlandse brandweermensen een bezoek aan oefencentra in Revinge (Zweden) en Moreton (Engeland). Huizing vervulde hier een voortrekkersrol. Het mes sneed hier aan twee kanten. Brandweermensen kregen een goede opleiding en Joop gebruikte zijn ervaringen op deze oefencentra in zijn periode als manager van oefencentrum Crailo.

Corona

In maart 2020 brak de coronacrisis uit en schakelden de veiligheidsregio’s op naar GRIP 4. Zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek hadden behoefte aan een Operationeel Leider met ruime ervaring in multidisciplinair crisismanagement. Joop – die oorspronkelijk zou afbouwen richting zijn pensioen – ging deze uitdaging aan en ging met één Regionaal Operationeel Team voor twee regio’s en twee Regionale Beleidsteams aan de slag. Als sparringpartner voor de bestuurders in Flevoland en Gooi en Vechtstreek en als verbinder en rots in de branding in de crisisorganisatie. Een periode van topsport en scherp blijven. Maar ook een periode van gezamenlijk de schouders eronder, werken met mensen en bijdragen aan oplossingen. Joop in optima forma. Eigenlijk had het afscheid van Joop er niet anders uit kunnen zien. Ook vanuit het bestuur is veel waardering. Pieter Broertjes, voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en burgemeester van Hilversum, roemt Joop om zijn expertise en toewijding.

‘Jouw werk in ogenschouw nemend, heb jij je buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor het landelijke belang van de brandweer’, zo sloot Wevers af. ‘Dit Gouden Brandweerkruis komt jou meer dan toe. We zijn er trots op deze jou te mogen overhandigen. Het is je gegund, je hebt het meer dan verdiend.’

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box