Kruis van Verdienste voor Norbert Jansen

14 september 2023

Zaterdag 9 september 2023 ontving Norbert Jansen, plaatsvervangend Kreisbrandmeister in het Duitse Zyfflich, het zilveren Kruis van Verdienste. Deze staatsonderscheiding wordt uitgereikt als ‘waardering voor een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de brandweer in het Koninkrijk.’

Norbert ontving het kruis vanwege zijn grote inspanningen voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse gemeentes. Zo is Norbert altijd primair aanspreekpunt bij het afstemmen van procedures, het bedenken van mogelijkheden van daadwerkelijke fysieke grensoverschrijdende bijstand, tot het testen van het debiet van grootwatersystemen – over kilometers lengte – dwars over de landsgrenzen heen. Hij staat altijd open voor dialoog en ziet steeds weer kansen om elkaar te vinden, te ondersteunen en te stimuleren. Opvallend is dat Norbert ook altijd open staat voor vernieuwing, zoals VR-trainingen of het samen oefenen op de Maasvlakte. Hij ontvangt deze onderscheiding dan ook als blijk van waardering voor zijn inzet, kennis en zijn jarenlange samenwerking met Nederlandse collega’s.

Robert Polman, afdelingsmanager Crisisbeheersing regio Gelderland-Midden, reikte namens Brandweer Nederland de onderscheiding uit.

Zie ook

Toegekende Kruizen van Verdiensten Brandweer

Lees meer over Toegekende Kruizen van Verdiensten Brandweer
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box