Landelijk kader ‘Uitruk op maat bij brand’ bijgesteld

26 oktober 2022

Op 10 oktober 2022 heeft het Veiligheidsberaad het Bijgesteld Landelijk kader ‘uitruk op maat bij brand’ vastgesteld. Aanleiding voor het bijstellen van het kader is het evaluatierapport ‘Uitruk op maat bij brand’, opgesteld door het IFV in opdracht van de RCDV als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweer in 2020.

Het landelijke kader is bijgesteld om de veiligheidsregio’s te blijven voorzien van actuele randvoorwaarden voor het toepassen van ‘uitruk op maat bij brand’. Hierbij zijn de bevindingen uit het evaluatierapport verwerkt, waarbij gedragen en beproefde inzichten op grond van de brandbestrijding (doctrines / basisprincipes) zijn meegenomen. Het bijgestelde kader is bovendien vereenvoudigd en daardoor beter uitvoerbaar.

Het vorige kader kende veertien expliciet en zes indirect geformuleerde kaders. In de introductie op het bijgestelde kader wordt nadrukkelijk eerst meer aandacht besteed aan een aantal uitgangspunten, waaronder een aantal elementen die vandaag de dag als vanzelfsprekend worden geacht. Ook bevat de introductie een heldere beschrijving van de context, zodat het kader eenduidig kan worden geïnterpreteerd.

Het kader is hiermee niet af. De vervolgopdracht ligt in een verdere verkenning van de toepassing van het kader op andere type incidenten dan brand en herziening van het huidige maatgevend scenario (woningbrand).

Je kunt dit bijgestelde kader downloaden op de pagina Uitruk op maat.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box