Landelijke duikcoördinator Mark Bokdam: drijvende kracht achter impulsen innovatie

05 september 2023

Met 1200 waterongevallen is een landelijke coördinator voor het specialisme duiken geen overdreven luxe. Mark Bokdam is zelf een ervaren duiker en geen onbekende in het dossier waterongevallen. Hij is voor een jaar aangesteld om de ontwikkelingen binnen het duiken een impuls te geven. Mark gaat met veel enthousiasme aan de slag met de zes thema’s uit de Visie brandweerduiken die in 2022 door de RCDV is vastgesteld.

In de Visie worden zes thema’s benoemd waar het Landelijk Netwerk Waterongevallen mee aan de slag gaat: BI (Business Intelligence), Innovatie, Vakbekwaam worden en blijven, Risicoprofiel, Kennisbundeling en Borging. Het ‘wat gaan we doen’ is dus al bekend, maar hoe gaan we dat doen? Het is een behoorlijke klus om die vraag te beantwoorden en dat vraagt om landelijke coördinatie.

Ontwikkelingen

Mark: “We zijn op de goede weg. Er zijn kwaliteitsstappen gezet, maar we moeten niet achterover leunen. We zijn er nog lang niet. Neem bijvoorbeeld de elektrische voertuigen: wat doen die onder water? We moeten meegaan met maatschappelijke ontwikkelingen en meer gebruik maken van beschikbare data. Daar is het nu de tijd voor.”

Thema’s

Mark: “BI kunnen we goed inzetten om inzicht te krijgen waar de ongevallen plaatsvinden, zodat de beheerders van wateren voorzieningen kunnen treffen. Ook kunnen we met cijfers hard maken waarom waterongevallenbestrijding belangrijk is. Daarnaast blijven wij steeds op zoek naar innovatieve ideeën om ons werk beter, efficiënter, effectiever en veiliger te maken. Neem bijvoorbeeld de onderwaterverkenningseenheden die we kunnen inzetten voor bijvoorbeeld de zoekactie. Daarmee neem je al heel wat risico’s weg voor onze mensen.“

Wanneer het gaat om brandweeropleidingen, pleit Mark ervoor om de regie in eigen hand te houden: “We willen ervoor zorgen dat we binnen de brandweer dezelfde taal gaan spreken. Dat is ook belangrijk vanwege de toenemende interregionale samenwerking, want niet iedere regio heeft nog een duikteam en/of oppervlaktereddingsteam. Dat betekent dat de druk op omliggende regio’s groter wordt bij een duikinzet. Dan is het nodig om inzicht te krijgen wat de risico’s in die regio zijn. Dan helpt het ook als we op dezelfde manier zijn opgeleid.” Tenslotte zet de Visie in op kennisbundeling én borging. Mark: “Wanneer we een makelaarsfunctie bekleden, dan weten we waar de kennis zit. Defensie bijvoorbeeld heeft een kenniscentrum waar we ook van kunnen leren. Daar moeten we niet blind voor zijn. En zo zijn er vast meer partijen.” Tenslotte wordt er ook gekeken naar de bewustwording binnen de regio. “We willen dat iedereen zich ervan bewust is dat het een volwaardige kerntaak is van de brandweer en dat de veiligheidsregio dat moet omarmen en goed moet organiseren. Dat verdient dit dossier.”

Ophalen

Mark is nu bezig met het ophalen van ideeën. Het is de bedoeling dat hij eind september met al deze ideeën naar de Vakraad Incidentbestrijding, de Vakraad leren en Ontwikkelen en naar de Vakgroep Arbeidsveiligheid gaat. “Ik ben nu bezig om stenen in de kruiwagen te gooien. Als die vol is, dan gaan we er een huis van bouwen. Ik wil in iedere geval het proces in gang zetten, zodat we na een jaar kunnen zeggen: ‘het huis staat in de steigers’. Het hoeft niet allemaal af te zijn, maar het loopt in ieder geval. En we hebben de mensen bij elkaar gebracht die zich er verantwoordelijk voor voelen en die gaan er ook echt wat van maken. Dan is het natuurlijk de vraag of die landelijk coördinator nog nodig is of niet. Ik heb geen idee, maar dit is nooit af.”

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box