Nederland telt 949 brandweerkazernes

02 oktober 2023

Eind 2022 waren er in ons land 949 brandweerkazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

Op verzoek van de veiligheidsregio’s publiceert het NIPV ieder jaar cijfers over het aantal, het type en de locatie van brandweerkazernes. Er zijn twee typen kazernes: beroepskazernes en vrijwillige kazernes. Een beroepskazerne wordt permanent, 24/7, bemenst, terwijl een vrijwillige kazerne niet dag en nacht wordt bemenst.

Cijfers over de jaren 2018-2022 beschikbaar

In het online dashboard Kerncijfers Kazernes staan de cijfers over de jaren 2018 tot en met 2022. De oudste cijfers wijken af van eerder gepubliceerde cijfers, omdat er nu voor alle jaren eenduidige definities zijn toegepast. Hierdoor ontstaat een meer betrouwbaar beeld.

Landelijke trends en ontwikkelingen monitoren

De kazernecijfers maken deel uit van de Kerncijfers Veiligheidsregio’s die het NIPV sinds 2018 op landelijk niveau monitort en publiceert. Dit met als doel om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren.

Ga naar de dashboards met kerncijfers

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box