Netcentrisch samenwerken maakt crisisbeheersing sterker

12 oktober 2021

‘En plots was het hoogwater, nota bene in Zuid-Limburg. Terwijl de nieuwe waterwerken langs de Maas standhielden, werden dorpjes en stadjes in de dalen van het Heuvelland overspoeld. Met ernstige gevolgen voor bewoners en bedrijven. In al deze ellende was er ook nog een lichtpunt: de hulpdiensten wisten ondanks de zondvloed goed te blijven functioneren. Hierin speelde vooral het netcentrisch werken een belangrijke rol.’

Dit citaat komt uit een interview dat je kunt lezen op het Platform voor CrisisManagement van het IFV. De veiligheidsregio’s zijn al gewend om netcentrisch te werken. Vlak voor de overstromingen was ook het Waterschap Limburg getraind om het LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem) te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.  Deze crisis was dus meteen een behoorlijke test voor het netcentrisch samenwerken.

Praktijkervaring

Bart Janissen, vakspecialist crisisbeheersing bij Waterschap Limburg: ‘Deze praktijkervaring was erg waardevol. Anders dan bij oefeningen, heb je in een echte crisissituatie toch andere aandachtspunten. Zo hebben we ervaren dat het beter is met een informatiemanager te werken. Elk team heeft een informatiecoördinator. Maar iemand moet de beelden van de teams samenvoegen tot een totaalbeeld en vooral de tegenstrijdigheden die er dan ontstaan, er uithalen.’

Je kunt dit artikel en andere artikelen met als thema ‘klimaatverandering’ lezen op het Platform voor CrisisManagement.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box