Nieuw Bureau meldkamers en verbindingen bij NIPV

05 oktober 2023

Om de veiligheidsregio’s te helpen met de transitie naar één landelijke meldkamerorganisatie is in 2015 het Programma meldkamer brandweer en multi-opschaling gestart. Het programma is formeel vorig jaar geëindigd, maar er liggen nog een heleboel klussen. Daarom is besloten dat er een Bureau meldkamers en verbindingen bij NIPV komt. Adviseur Auke Blok is een van de kartrekkers om die landelijke faciliteit vorm te geven.

Auke Blok Auke is nu nog extern adviseur en gedetacheerd vanuit de VR Zuid-Holland Zuid. Op het moment dat het Bureau klaar is om te starten (streefdatum is 1 januari 2024), gaat Auke over naar het NIPV om de klussen die er liggen op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan C2000 dat tot voor kort bij Informatie Voorziening was belegd maar onder het Bureau meldkamers en verbindingen is komen te vallen. Of aan het vormgeven van de meldkamerfuncties voor het uitvoeren van de meldkamertaken door te standaardiseren of de aanbesteding van een nieuw meldkamersysteem. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen die belegd worden bij het Bureau.

Complex veld

Auke: ”Wij krijgen opdrachten vanuit de RCDV of vanuit het Strategisch Meldkamerberaad óf vanuit het Programma Overleg Informatievoorziening (POI). Gelukkig liggen die opdrachten meestal wel in lijn, maar het is wel schakelen tussen de verschillende partijen. Neem bijvoorbeeld de meldkamerarchitectuur: hier kan het gaan schuren omdat een CIO een ander belang heeft dan bijvoorbeeld de beheerdersorganisatie. En de RCDV zit bijvoorbeeld weer meer aan kant van de werkprocessen. Ik mag dat geheel in lijn brengen en daar geniet ik elke dag van.”

Uitdaging

Als grootste uitdaging ziet Auke de verbinding tussen alle betrokken partijen. Want ook binnen de meldkamerorganisatie heb je verschillende disciplines met hun eigen wettelijke taken. En ook dat moet met elkaar in lijn gebracht worden, vooral ook wanneer er opgeschaald moet worden in een crisissituatie. Maar ook de continuïteit van de meldkamers is een complex thema. Auke: “Hoe gaan we het organiseren als een meldkamer uitvalt of als een meldkamer het te druk heeft bij bijv. storm.”

Toekomstgericht

Momenteel komt zeker driekwart van de meldingen nog binnen door bellen, waarbij de centralist kan vragen wat de beller ziet. Maar met name jongeren gebruiken steeds meer beeld in de app. Auke: “Momenteel kun je in de 1-1-2NL app een tekstbericht sturen of een spraakverbinding maken. Foto’s worden nu nog gestuurd via een aparte link die je van de centralist krijgt. Dan zou het mooi zijn als je ook direct beelden kan laten zien van de situatie.“
Een andere ontwikkeling is bijvoorbeeld dat meer meldingen via sensoren komen, zoals bij de valdetectiefunctie van een Apple watch en de e-Call in nieuwe auto’s. Als de sensoren een afwijking registreren dan gaat er een melding naar de meldkamer. “Dat zijn mooie ontwikkelingen die ook om een andere manier van werken vragen. Bij automatische meldingen kun je immers niet om nadere informatie vragen. En zo zijn er nog tal van onderwerpen die we gaan oppakken als het Bureau meldkamers en verbindingen op volle kracht draait. Hopelijk dat we ook wat meer aandacht voor de meldkamer zullen krijgen.”

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box