Nieuwe arbeidsvoorwaarden 2024 en verder

18 juni 2024

Werkgevers en vakbonden hebben woensdag 22 mei 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de veiligheidsregio’s, inclusief brandweervrijwilligers. Met het resultaat zijn voor de periode van 1 mei 2024 tot 1 augustus 2025 nieuwe afspraken overeengekomen. Het resultaat geldt niet voor medewerkers met een eigen cao, zoals de ambulancedienst.

In de afgelopen weken hebben werkgevers en vakbonden de ledenraadplegingen uitgevoerd. Uit de definitieve uitslagen blijkt dat de leden instemmen met het bereikte resultaat.

Loon

Na vaststelling gaat het akkoord in met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2024 en dat leidt tot een structurele loonsverhoging van 6,4%. Dit percentage geldt ook voor de jaar- en uurvergoedingen van de brandweervrijwilligers.

Aanvullend is overeengekomen een inhouding van 0,1% op het bruto salaris tijdelijk te beëindigen. Deze inhouding komt voort uit een aanpassing van de hoogte van de ‘premie reparatie-uitkering’ en is niet structureel.

Duurzame inzetbaarheid

Ter opvolging van een afspraak in het vorige akkoord heeft een werkgroep bestaande uit werkgeversvertegenwoordigers en vakbondsvertegenwoordigers overlegd wat nodig is in het kader
van duurzame inzetbaarheid. Uit een inventarisatie blijkt dat de 25 veiligheidsregio’s een variëteit aan faciliteiten aanbieden die de inzetbaarheid van medewerkers ondersteunt en stimuleert.
Afgesproken is dat de werkgever inzichtelijk maakt wat de veiligheidsregio aanbiedt aan faciliteiten.
Hiertoe stelt de werkgever samenhangend beleid op in overleg met de Ondernemingsraad. Onderdeel van het beleid is een toolbox waarin de verschillende faciliteiten duidelijk vindbaar zijn.

Overige onderwerpen

Binnen een veiligheidsregio mag geen verschil bestaan tussen de stagevergoedingen voor stagiaires op basis van opleidingsniveau. Daarnaast gaan werkgevers en vakbonden komend jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden om de doelen van het IKB uit te breiden met bijvoorbeeld groene arbeidsvoorwaarden.

Definitief akkoord

De ledenraadplegingen over het onderhandelingsresultaat zijn afgerond. Na bekrachtiging door het bestuur van de WVSV in de Algemene Vergadering op 28 juni aanstaande is het een definitief akkoord en volgt publicatie van de teksten van de nieuwe arbeidsvoorwaarden op Rechtspositie – WVSV. Doel is dat medewerkers in juli het effect van de afspraken op hun salarisstrook terugzien.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box