Nieuwe e-module voor specialisten scheepsincidentbestrijding

22 november 2023

De leerlijn over scheepsincidentbestrijding is uitgebreid met een e-module voor specialistische teams. De nieuwe e-module biedt een eenduidige kennisbasis en een verdere verdieping op de algemene e-module scheepsincidentbestrijding.

In Nederland zijn veel vaarwegen. Op al deze rivieren, kanalen, meren en havens kan een scheepsincident voorkomen. Voor brandweermensen is er daarom sinds 2022 een algemene e-module. Deze helpt om hun kennis over scheepsincidentbestrijding te actualiseren en aan te vullen. Vanaf nu kunnen ook specialistische teams scheepsincidentbestrijding voor een eigen e-module in de ELO Brandweer terecht.

“Met deze e-module voor specialisten is de leerlijn over scheepsincidentbestrijding in ieder geval qua zelfstudie compleet”, zegt Rijk Hofman, projectleider vakbekwaamheid van het NIPV. Hij adviseert de medewerkers van de specialistische teams om eerst de algemene e-module te bestuderen. “Die module legt de basis onder deze nieuwe, verdiepende e-module.”

Beter besef van complexiteit en goede samenwerking bij scheepincidenten

De e-module is een coproductie van de landelijke vakgroep Scheepsincidentbestrijding van Brandweer Nederland en het NIPV. Wim van der Wal, lid van de vakgroep en nauw betrokken bij de totstandkoming van de module, is blij met de verschijning ervan: “Deze landelijke les- en leerstof is niet alleen goed voor de specialisten in de kustregio’s, maar ook voor het brandweeroptreden bij scheepsincidenten als geheel. Door deze e-module besef je beter de complexiteit van scheepsincidenten en het belang van een goede samenwerking tussen de basisbrandweerzorg en specialistische teams bij deze incidenten.”

Eenduidige kennisbasis voor specialistische teams

In Nederland opereren specialistische teams voor scheepsincidentbestrijding vanuit drie kustregio’s: Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Noord-Holland Noord. De laatstgenoemde regio werkt hierbij samen met het korps Marinebrandweer. Bij het opleiden en oefenen van deze teams werken de regio’s samen met maritieme opleidingsaanbieders en oefencentra. Hierdoor verschilt de opleiding per regio. Die verschillen zijn praktisch en organisatorisch verklaarbaar. Los van die verschillen hebben alle teams behoefte aan een eenduidige kennisbasis. De nieuwe e-module voorziet in die behoefte.

Inhoud ook voor (vak)specialisten interessant

Behalve voor medewerkers van de specialistische teams is de nieuwe e-module ook interessant voor (vak)specialisten van andere regio’s die meer willen weten over scheepsincidentbestrijding en het optreden van specialistische teams. De benodigde basiskennis kunnen zij vinden in de algemene e-module, waarbij het accent ligt op binnenvaartschepen.In de specialistische module ligt het accent juist op scheepsincidenten die een complexe of langdurige inzet vereisen, zoals branden op (zee)schepen in zeehavens. Dat zijn incidenten waarbij de inzet van een specialistisch team nodig kan zijn.

Alle veiligheidsregio’s kunnen via de meldkamer van Rotterdam-Rijnmond ondersteuning aanvragen bij het bestrijden van een scheepsincident. Dit is de coördinerende meldkamer van dit specialisme.

Wil je meer weten over deze nieuwe e-module? Neem contact op met Rijk Hofman.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box