Nieuwe versie handboek C2000 Brandweer

17 april 2023

Het Handboek C2000 Brandweer is vernieuwd. Dit handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000 en ook veel informatie die de veiligheidsregio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

Snelle en ongestoorde communicatie is essentieel voor het veilig en effectief functioneren van hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. Het Handboek C2000 Brandweer is een naslagwerk voor medewerkers van de brandweer en heeft als doel om afspraken en procedures rondom het digitale communicatienetwerk C2000 te borgen. Deze informatie bevordert optimaal gebruik van de mogelijkheden van C2000 in de spoedeisende hulpverlening, een landelijk uniforme werkwijze met C2000 en relevante kennis van C2000.

Basis voor uniformiteit

NIPV heeft het Handboek C2000 Brandweer in beheer en verzorgt samen met de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer de jaarlijkse actualisatie van het handboek en de afstemming van de inhoud op de jaarlijkse actualisatie van het Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer (LKF-B).

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste wijzigingen in deze vernieuwde versie van het handboek zijn:

  • De komst van een ‘fallbacksysteem’ C2000; dit komt aan bod in paragraaf 4.6.6.
  • In de toekomst zal C2000 worden vervangen door NOOVA; de ontwikkelingen op dat gebied staan beschreven in paragraaf 1.9.
  • In schema 17 t/m 19 van Bijlage A is ‘Object porto’ onder F-water verwijderd.
  • Schema 16A en B van Bijlage A zijn aangepast aan de landelijke ontwikkelingen STH en sluiten nu met de 1877 aan op de landelijke werkwijze.
  • In schema 22 t/m 25 van Bijlage A zijn de RMG-groepen gewijzigd naar 44XX – 46XX. Elke meldkamer moet hier nu haar eigen multi-gespreksgroepen invullen.
  • In Bijlage B (pagina 18) zijn twee stukjes toegevoegd over de aanvraag van gespreksgroepen en het toevoegen van een pagercode met alias in eOCS

Animaties Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer (LKF-B)

Aanvullend op het handboek zijn er 4 animaties over het Landelijk Kader Fleetmap – Brandweer beschikbaar. Voor de volledigheid is er daarnaast een FAQ gemaakt voor de animaties én is een voorbeeld-PowerPointpresentatie beschikbaar. Al deze middelen zijn vrij te gebruiken en eventueel aan te vullen met regionale informatie om de kennis over C2000 en het LKF-B over te dragen. Deze producten kun je opvragen via info@nipv.nl o.v.v. Instructiemateriaal LKF-B.

Bezoek de pagina Handboek C2000 (2023)

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box